Ffoniwch ni i drefnu
Ffoniwch ni i Archebu
029 2082 9970
E-bost
Dod o hyd i ni
Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd, Ffordd Watkiss, Bae Caerdydd, CF11 0SY

Rhedir ein Hysgol Syrffio 5 diwrnod dros wyliau'r haf. Mae'n gyfle perffaith i wella eich sgiliau, gan ddefnyddio ein peiriant syrffio a thraeth Porthcawl. Mae'r holl offer wedi'i gynnwys. Y cyfan sydd ei angen arnoch chi yw dillad nofio a thywel. Ar ddydd Llun i ddydd Iau, byddwch yn Syrffio Dan Do yn DGRhC, ac yna ar ddydd Gwener byddwn yn mynd â'r grŵp i Borthcawl am wers syrffio yn y môr. 

(Nid oes trafnidiaeth yn cael ei chynnig i Borthcawl).   

 

Gwybodaeth Allweddol
Profiad
Dim
Taldra
Mwy na 107cm taldra
Oedran
7 - 16 oed
Pris
£100 y pen