ARCHEBU DRWY’R BOTWM ‘ARCHEBU NAWR
Ffoniwch ni i Archebu
029 2082 9970
E-bost
Dod o hyd i ni
Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd, Ffordd Watkiss, Bae Caerdydd, CF11 0SY

Hyfforddiant Diogelwch ac Achub Dŵr Gwyn (WWSR)

Os ydych am ddatblygu eich sgiliau diogelwch ac achub mewn amgylchedd o ddŵr gwyn cyflym, mae’r cwrs ymarferol deuddydd hwn yn addysgu’r sgiliau diogelwch ac achub syml ac ymarferol y gallwch eu cymhwyso’n briodol i amgylchedd dŵr gwyn cymedrol.  

Mae hyn yn cynnwys y strategaeth padlo’n ddiogel, achub nofiwr, a thechnegau cerdded trwy ddŵr bas.  Mae’r cwrs yma’n agored i badlwyr dŵr gwyn, mewn naill ai canŵ neu gaiac, gan roi’r cyfle a’r gefnogaeth i chi ddatblygu eich sgiliau diogelwch a ac achub.

 

Gofynion Cyn Y Cwrs

  • Dylech fod yn hyderus yn nofio mewn dŵr Grad 2.
  • Dylech fod yn hyderus yn nofio mewn dillad padlo arferol, sy’n addas mewn amgylchedd dŵr symudol

 

Dydy’r dyddiadau yma ddim yn gweithio i chi?

Gallwn gynnig cyrsiau pwrpasol i gyfateb i’ch amserlen a’ch lleoliad (efallai y bydd angen isafswm niferoedd).

 

Rheswm dros ddewis DGRhC?

Mae gennym gyfleuster gwych ar y safle, gyda mynediad hawdd at afonydd ar gyfer ein cyrsiau i gyd.   Heb offer/dillad? Neu awydd rhoi cynnig ar ddillad/offer newydd ar yr afon? Mae gennym rai o’r dillad/offer diweddaraf ar y farchnad i chi roi cynnig arnynt.  

Gwybodaeth Allweddol
Pris
£180 y pen
HYD Y CWRS
2 ddiwrnod, (09:00 - 17:00)