Ffoniwch ni i drefnu
Ffoniwch ni i Archebu
029 2082 9970
E-bost
Dod o hyd i ni
Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd, Ffordd Watkiss, Bae Caerdydd, CF11 0SY

Hyfforddiant Diogelwch ac Achub Dŵr Gwyn  14

Os ydych am ddatblygu eich sgiliau diogelwch ac achub mewn amgylchedd o ddŵr gwyn cyflym, mae’r cwrs ymarferol deuddydd hwn yn dysgu’r  sgiliau diogelwch ac achub syml ac ymarferol y gellir eu cymhwyso’n briodol i amgylchedd dŵr gwyn cymedrol.   Mae hyn yn cynnwys y strategaeth badlo ddiogel, achub nofiwr, a thechnegau cerdded trwy ddŵr bas.  Mae’r cwrs yma’n agored i badlwyr dŵr gwyn, mewn naill ai ganŵ neu gaiac, gan roi’r cyfle a’r gefnogaeth i chi ddatblygu eich sgiliau diogelwch a ac achub. 

GOFYNION CYN Y CWRS

  • Dylech fod yn hyderus yn nofio drwy ddŵr Gradd 2 
  • Dylech fod yn hyderus yn nofio mewn dillad padlo arferol, yn addas mewn amgylchedd o ddŵr symudol

 

HYD Y CWRS

2 Ddiwrnod (09:00 - 17:00)

PRIS £170 y person

Gwybodaeth Allweddol
Rheswm dros ddewis DGRhC?
Mae gennym gyfleuster gwych ar y safle, gyda mynediad hawdd at afonydd ar gyfer ein cyrsiau i gyd.
Nid yw’r dyddiadau yma’n gweithio i chi?
Gallwn gynnig cyrsiau pwrpasol i gyfateb i’ch amserlen a’ch lleoliad. (Efallai bydd isafswm rhifau yn berthnasol).