Ffoniwch ni i drefnu
Ffoniwch ni i Archebu
029 2082 9970
E-bost
Dod o hyd i ni
Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd, Ffordd Watkiss, Bae Caerdydd, CF11 0SY

Yn ei hanfod mae’r cwrs hwn i'r holl badlwyr dŵr gwyn. Y nod yw addysgu sgiliau syml a diogel y gellir eu defnyddio’n briodol.

Nodau’r Cwrs

· Gwella ymwybyddiaeth unigolion o sgiliau diogelwch yn yr afon.

· Addysgu sgiliau goroesi personol.

· Addysgu technegau achub llinell sylfaenol.

· Deall yr angen am strwythur mewn argyfwng

· Amlinellu protocolau achub sylfaenol sy’n blaenoriaethu diogelwch unigolion uwch bopeth.

· Cyflwyno a datblygu’r egwyddor ‘rhaff lân’

21 Medi 2019 - 22 Medi 2019

02 Tachwedd 2019 - 03 Tachwedd 2019

Cysylltu Archebu nawr
Gwybodaeth Allweddol
Hyd y Cwrs
2 ddiwrnod (09.00 - 17.00)
Pris
£150 y pen (gan gynnwys ffi cofrestru)
Archebu nawr