Ffoniwch ni i drefnu
Ffoniwch ni i Archebu
029 2082 9970
E-bost
Dod o hyd i ni
Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd, Ffordd Watkiss, Bae Caerdydd, CF11 0SY

Hyfforddiant Canŵ Dŵr Gwyn 

Os ydych am hyfforddi canŵio ar ddŵr gwyn ar ddŵr cymedrol, mae’r cwrs hyfforddi deuddydd hwn yn canolbwyntio ar sut i ddysgu sgiliau technegol a thactegol i ganŵ-wyr ar ddŵr gwyn. Bydd y cwrs ymarferol hwn ar y cyfan yn eich helpu i gynllunio a chynnig sesiynau diogel a hwyliog sy’n galluogi’r dysgwyr i wneud cynnydd, a byddwch yn archwilio agweddau penodol i’ch helpu i hyfforddi dysgwyr nodweddiadol sy’n berthnasol i chi a’r amgylchedd o ddŵr gwyn. 

 

Er mwyn dod yn Hyfforddwr Canŵ Dŵr Gwyn, rhaid i chi gwblhau asesiad undydd, sy’n ymarferol ar y cyfan, yn llwyddiannus. Bydd hyn yn cynnwys asesiad o’ch sgiliau hyfforddiant ymarferol a sgiliau diogelwch ac achub; gyda thrafodaeth a chwestiynu proffesiynol ar ben hynny. 

 

GOFYNION CYN Y CWRS

Hyfforddiant: 

 • Hyfforddiant Craidd i’r Hyfforddwyr 
 • Arweinydd Canŵ 
 • Aelodaeth Cenhedloedd Prydain   

Yr Asesiad:

 • Hyfforddiant Craidd i’r Hyfforddwyr  
 • Hyfforddiant i’r Hyfforddwyr Canŵio mewn Dŵr Gwyn 
 • Cymhwyster Hyfforddiant eLearning
 • Gwiriadau’r Asesiad

Tystiolaeth o’r safonau isafswm sydd eu hangen:

 • Hyfforddiant Cymorth Cyntaf 1 diwrnod dilys
 • Hyfforddiant Diogelu  
 • Aelodaeth Cenhedloedd Prydain 
 • 16 oed neu hŷn 

HYD Y CWRS

Hyfforddiant: 2 ddiwrnod (09:00 - 17:00)

Asesiad: 1 diwrnod (09:00 - 17:00)

PRIS

Hyfforddiant: £200 y person  

Asesiad: £150 y person 

Gwybodaeth Allweddol
Rheswm dros ddewis DGRhC?
Mae gennym gyfleuster gwych ar y safle, gyda mynediad hawdd at afonydd ar gyfer ein cyrsiau i gyd.
Nid yw’r dyddiadau yma’n gweithio i chi?
Gallwn gynnig cyrsiau pwrpasol i gyfateb i’ch amserlen a’ch lleoliad. (Efallai bydd isafswm rhifau yn berthnasol).