RYDYN NI AR AGOR - BAROD AMDANI  

Ffoniwch ni i drefnu
Ffoniwch ni i Archebu
029 2082 9970
E-bost
Dod o hyd i ni
Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd, Ffordd Watkiss, Bae Caerdydd, CF11 0SY

Clinigau Cynffoni

 

Mae caiacau sleisiog yn eu holau, ac rydym wrth ein boddau!

Awydd gwybod sut i gael eich caiac yn beryglus fertigol mewn steil?? Sleisen o gwch newydd gennych ond yn cael trafferth gwahaniaethu rhwng eich ôl-dasgu a’ch popio mas?  Mae’r sesiynau yma ar eich cyfer chi!

Mae blynyddoedd o brofiad gan ein hyfforddwyr dethol yn hyfforddi yn y dull rhydd, caiacio dŵr gwyn ac wrth gwrs cael hwyl mewn caiacau sleisiog. Does yr un fodfedd o’n cwrs dŵr gwyn nad ydyn nhw wedi troelli neu ôl dasgu ynddo! Byddan nhw’n rhoi’r wybodaeth i chi droi ein cwrs dŵr gwyn yn barc sglefrio i gaiacau!

Bydd y sesiynau wedi eu teilwra i anghenion y cwsmer a’r hyn y byddwch yn awyddus i weithio arno! Mae’r clinigau Cynffoni yn llawer mwy na chynffoni yn unig, efallai eich bod am weithio ar eich syrffio, troelli, bwffio, crafu’r mur, a rheoli’r cwch, chi biau’r dewis, ac mae ein hyfforddwyr profiadol yno yn barod i fynd a chi i le bynnag y dymunwch.

Cysylltu Archebu nawr
Gwybodaeth Allweddol
Archebu nawr