RYDYN NI AR AGOR - BAROD AMDANI  

Ffoniwch ni i drefnu
Ffoniwch ni i Archebu
029 2082 9970
E-bost
Dod o hyd i ni
Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd, Ffordd Watkiss, Bae Caerdydd, CF11 0SY

Mae’r rhaglen SUPKids wedi’i dylunio i addysgu plant ynghylch SUP, diogelwch dŵr a’r amgylchedd.

Rydyn ni’n gwybod sut deimlad yw cwympo mewn cariad gyda’r môr. Ac rydyn ni’n gwybod bod cyfrifoldeb i ofalu am yr amgylchedd yn dod law yn llaw â brwdfrydedd dros SUP.  Ein gweledigaeth yw creu profiadau i’n SUPKids a fydd yn gwella eu gwerthfawrogiad, eu parch a’u dealltwriaeth o fyw’n gynaliadwy.

Mae ein rhaglen yn cael ei rhedeg mewn amgylchedd cynhwysol, anghystadleuol, gyda ffocws go iawn ar adeiladu hunan-barch. Rydym yn defnyddio gemau, driliau a gweithgareddau SUP i sicrhau bod ein SUPKids yn gadael â sgiliau diogelwch dŵr hanfodol a fydd yn aros gyda nhw am byth. Rydym wedi mynd ag addysg amgylcheddol mas o’r ystafell ddosbarth i’r awyr agored, oherwydd dyna sy’n naturiol.

Gwers 1 – SUP Diogel

Gwers 2 – Antur SUP

Gwers 3 - Plastig y Môr

Gwers 4 – SUPKids Iach

Gwers 5 – Cennad y blaned

Cysylltu Archebu nawr
Gwybodaeth Allweddol
Profiad
Dim
Hyd y Cwrs
Llun - Gwe
Oedran
8 -12
Pris
£110 y pen
Archebu nawr