Ffoniwch ni i drefnu
Ffoniwch ni i Archebu
029 2082 9970
E-bost
Dod o hyd i ni
Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd, Ffordd Watkiss, Bae Caerdydd, CF11 0SY

Mae’r cwrs hwn i gynorthwyo unrhyw un sydd am ennill mwy o wybodaeth am ddisgyblaeth arbenigol Padlfyrddio Wrth Sefyll (SUP).

Mae’r cwrs yn cyflwyno ac yn egluro’r technegau sylfaenol ac yn meithrin dealltwriaeth o SUP.  Mae’r cwrs yn gymysgedd o theori a gweithgarwch ymarferol i sicrhau y caiff pawb gyfle i roi cynnig ar bethau. 

  • Erbyn diwedd y modiwl dylai'r sawl sy’n cymryd rhan fod wedi cyflawni’r canlyniadau dysgu canlynol:
  • Deall datblygiad y gamp ar raddfa fyd eang a rôl y gwahanol gyrff yn y maes gan gynnwys British Canoeing.
  • Deall agweddau ar ddylunio, maint ac addasu offer i fodloni gofynion yr unigolyn.

  • Esbonio cefndir y gwahanol ddisgyblaethau padlfyrddio a’r technegau penodol sy’n berthnasol i bob un.

  • Deall y gwahanol fathau o badlfyrddau sydd ar gael, eu nodweddion a’r gwahanol dechnegau i’w defnyddio gyda nhw.

  • Deall sut i drin padlfwrdd yn effeithlon.


Gwybodaeth Allweddol
Gofynion cyn cwrs
Nid oes angen cymwysterau ffurfiol
Oedran
14 oed a hŷn
Hyd y Cwrs
1 diwrnod (09:00 - 17:00)
Pris
£90 y pen ( gan gynnwys ffi gofrestru)