RYDYN NI AR AGOR - BAROD AMDANI  

Ffoniwch ni i drefnu
Ffoniwch ni i Archebu
029 2082 9970
E-bost
Dod o hyd i ni
Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd, Ffordd Watkiss, Bae Caerdydd, CF11 0SY

Hyfforddiant Diogelwch ac Achub mewn Stadiwm 

Os ydych am ddatblygu eich sgiliau diogelwch ac achub ar gwrs dŵr gwyn artiffisial, bydd y cwrs ymarferol hanner dydd hwn yn gwella eich ymwybyddiaeth o’r peryglon a’r sgiliau diogelwch sydd eu hangen mewn amgylchedd dŵr gwyn artiffisial. Bydd yr hyfforddiant hwn yn dysgu ymgeiswyr i nofio’n ddiogel mewn amgylchedd dŵr gwyn, artiffisial, yn amlinellu’r protocolau achub sylfaenol, yn ogystal â datblygu eich dealltwriaeth o’r angen am strwythur a’r angen i weithio mewn tîm mewn sefyllfa argyfyngus.  Mae’r cwrs yn agored i badlwyr, hyfforddwyr a gwirfoddolwyr ac yn gwrs gwych i chi gael datblygu eich sgiliau diogelwch ac achub i’ch cefnogi chi a’ch cyd-badlwyr. 

GOFYNION CYN Y CWRS

  • Nofwyr hyderus

HYD Y CWRS

1 Diwrnod (10.00-16.00) 

 

PRIS £95 y person

Cysylltu Archebu nawr
Gwybodaeth Allweddol
Gofynion cyn cwrs
Bod yn aelod o Canŵ Cymru neu British Canoeing. Wedi mynychu Cwrs Craidd Hyfforddi’r Hyfforddwr deuddydd.
Oedran
18 oed a hŷn
Hyd y Cwrs
1 diwrnod (09:00 - 17:00)
Pris
£90 y pen (nid yw'n cynnwys ffi cofrestru)
Archebu nawr