RYDYN NI AR AGOR - BAROD AMDANI  

Ffoniwch ni i drefnu
Ffoniwch ni i Archebu
029 2082 9970
E-bost
Dod o hyd i ni
Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd, Ffordd Watkiss, Bae Caerdydd, CF11 0SY

Mae’r cyrsiau hyn am ddysgu a datblygu sgiliau y mae eu hangen i redeg y mathau hyn o weithgareddau mewn afonydd yn ddiogel.

  • Gosodiad strociau 

  • Cydosod cywir 

  • Amseru

  • Cadw ystum da

Cysylltu Archebu nawr
Gwybodaeth Allweddol
Profiad
Y gallu i rolio yn dwr sy'n symud a phadlo'n hyderus ar radd 3
Oedran
16 oed a hŷn
Lleoliad
Afonydd De Cymru
Pris
£80 y pen
Archebu nawr