Ffoniwch ni i drefnu
Ffoniwch ni i Archebu
029 2082 9970
E-bost
Dod o hyd i ni
Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd, Ffordd Watkiss, Bae Caerdydd, CF11 0SY

Cwrs deuddydd yw hwn sy’n rhoi sgiliau allweddol a gwybodaeth sydd eu hangen ar rieni i roi cymorth cyntaf hanfodol i fabanod a phlant.

Gellir hefyd ei ddefnyddio tuag at NVQ mewn Iechyd A Gofal Cymdeithasol ac mae’n bodloni canllawiau a meini prawf y blynyddoedd cynnar, sylfaen ac Ofsted.

Gwybodaeth Allweddol
Profiad
Dim
Oedran
16 oed a hŷn
Hyd y Cwrs
2 ddiwrnod (09.00 - 17.00)
Pris
£110 y pen