RYDYN NI AR AGOR - BAROD AMDANI  

Ffoniwch ni i drefnu
Ffoniwch ni i Archebu
029 2082 9970
E-bost
Dod o hyd i ni
Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd, Ffordd Watkiss, Bae Caerdydd, CF11 0SY

Hyfforddwr Dull Rhydd 

Os ydych am hyfforddi yn y Dull Rhydd, mae’r cwrs hyfforddi deuddydd hwn yn canolbwyntio ar sut i ddysgu sgiliau technegol a thactegol i badlwyr yn y Dull Rhydd.  Bydd y cwrs yn eich helpu i gynllunio a chynnig sesiynau diogel a hwyliog sy’n galluogi’r dysgwyr i wneud cynnydd, a byddwch yn archwilio agweddau penodol i’ch helpu i hyfforddi dysgwyr ac athletwyr nodweddiadol sy’n berthnasol i chi a’r Dull Rhydd.  

 

Er mwyn dod yn Hyfforddwr Dull Rhydd, rhaid i chi gwblhau asesiad undydd, sy’n ymarferol ar y cyfan, yn llwyddiannus. Bydd hyn yn cynnwys asesiad o’ch sgiliau hyfforddiant ymarferol a sgiliau diogelwch ac achub; gyda thrafodaeth a chwestiynu proffesiynol  ar ben hynny.  

 

GOFYNION CYN Y CWRS

Hyfforddiant: 

  • Hyfforddiant Craidd i’r Hyfforddwyr 
  • Aelodaeth Cenhedloedd Prydain   

Yr Asesiad:

  • Hyfforddiant Craidd i’r Hyfforddwyr  
  • Hyfforddiant i’r Hyfforddwyr Dull Rhydd 
  • Cymhwyster Hyfforddiant eLearning
  • Gwiriadau’r Asesiad

Tystiolaeth o’r safonau isafswm sydd eu hangen:

  • Hyfforddiant Cymorth Cyntaf 1 diwrnod dilys
  • Hyfforddiant Diogelu  
  • Aelodaeth Cenhedloedd Prydain 
  • 16 oed neu hŷn 

HYD Y CWRS

Hyfforddiant: 2 ddiwrnod (09:00 - 17:00)

Asesiad: 1 diwrnod (09:00 - 17:00)

PRIS

Hyfforddiant: £200 y person  

Asesiad: £150 y person  


Cysylltu Archebu nawr
Gwybodaeth Allweddol
Gofynion cyn cwrs
Bod yn aelod o Canŵ Cymru neu British Canoeing. Wedi mynychu Cwrs Craidd Hyfforddi’r Hyfforddwr deuddydd.
Oedran
17 oed a hŷn
Hyd y Cwrs
2 ddiwrnod (09.00 - 17.00)
Pris
£150 y pen (nid yw'n cynnwys ffi cofrestru)
Archebu nawr