Ffoniwch ni i drefnu
Ffoniwch ni i Archebu
029 2082 9970
E-bost
Dod o hyd i ni
Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd, Ffordd Watkiss, Bae Caerdydd, CF11 0SY

Mae academi ieuenctid DGRhC wrthi’n ystyried datblygu padlo ieuenctid cymunedol i bobl ifanc 6-17 oed. Rydym yn rhedeg tripiau y tu allan i’r ganolfan i gyflwyno padlwyr ifanc i afonydd naturiol a chrwydro’r awyr agored. 

Rhowch gynnig ar aml-badlo am gyfle gwych i fwynhau ar Afon Gwy a rhoi cynnig ar chwaraeon padlo newydd gan gynnwys Caiacio, Canŵ Agored, Cychod Pâr a Phadlfyrddio gan wersylla yng Ngheunant Symonds Yat yng ngwersyll ieuenctid Biblings. Yn addas i bobl ifanc 6-14 oed sydd wedi cymryd rhan mewn cwrs yn DGRhC.

Gwybodaeth Allweddol
Offer
Bydd DGRhC yn darparu’r holl offer caiacio arbenigol oni ddewch â’ch offer eich hun. Mae rhywfaint o offer gwersylla ar gael.
Llety
Byddwn yn gwersylla neu’n defnyddio byncws lleol. Nid yw costau llety wedi’u cynnwys yng nghost y cwrs, gallwn roi gwybod am y gost yn agosach at yr amser.