RYDYN NI AR AGOR - BAROD AMDANI  

Ffoniwch ni i drefnu
Ffoniwch ni i Archebu
029 2082 9970
E-bost
Dod o hyd i ni
Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd, Ffordd Watkiss, Bae Caerdydd, CF11 0SY

Mae academi ieuenctid DGRhC wrthi’n ystyried datblygu padlo ieuenctid cymunedol i bobl ifanc 6-17 oed. Rydym yn rhedeg tripiau y tu allan i’r ganolfan i gyflwyno padlwyr ifanc i afonydd naturiol a chrwydro’r awyr agored. 

Rhowch gynnig ar aml-badlo am gyfle gwych i fwynhau ar Afon Gwy a rhoi cynnig ar chwaraeon padlo newydd gan gynnwys Caiacio, Canŵ Agored, Cychod Pâr a Phadlfyrddio gan wersylla yng Ngheunant Symonds Yat yng ngwersyll ieuenctid Biblings. Yn addas i bobl ifanc 6-14 oed sydd wedi cymryd rhan mewn cwrs yn DGRhC.

Cysylltu Archebu nawr
Gwybodaeth Allweddol
Offer
Bydd DGRhC yn darparu’r holl offer caiacio arbenigol oni ddewch â’ch offer eich hun. Mae rhywfaint o offer gwersylla ar gael.
Llety
Byddwn yn gwersylla neu’n defnyddio byncws lleol. Nid yw costau llety wedi’u cynnwys yng nghost y cwrs, gallwn roi gwybod am y gost yn agosach at yr amser.
Archebu nawr