RYDYN NI AR AGOR - BAROD AMDANI  

Ffoniwch ni i drefnu
Ffoniwch ni i Archebu
029 2082 9970
E-bost
Dod o hyd i ni
Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd, Ffordd Watkiss, Bae Caerdydd, CF11 0SY

RASIO RAFFT DŴR GWYN CORFFORAETHOL

 

Eich cyfle chi i fod y tîm rafftio dŵr gwyn gorau!

Casglwch eich cydweithwyr at ei gilydd ac ymunwch â ni am sesiynau hyfforddi ac yna’r Diwrnod Rasio Mawr!

Mae’r her rasio rafft corfforaethol yn cynnwys x3 sesiwn hyfforddi nosweithiau Llun. Wedi cwblhau’r hyfforddiant, byddwch yn derbyn tystysgrif Rasio Rafft a bydd eich tîm yn barod i brofi ei sgiliau ar Ddiwrnod y Ras – dydd Sul yr 20fed o Hydref 12:30 – 16:00  

Mae’r hyfforddiant a’r ras i dimau o bedwar, gyda hyd at 15 tîm yn rasio yn erbyn ei gilydd mewn parau ar y dydd.

Mae’r pecyn yn addas i rafftwyr amhrofiadol - darperir pob darn o offer.

Mae’r pecyn hefyd yn cynnwys pecyn byrgyr a chwrw ar ddiwrnod y ras yn ogystal â gwobrau am y rafftiau buddugol.

 Addas ar gyfer timau corfforaethol neu grwpiau o bedwar sy’n edrych am her tîm unigryw.

rhaid mynychu pob sesiwn hyFFORDDI

 

Hyfforddiant – Nosweithiau Llun 30ain o Fedi/ 7fed o Hydref/ 14eg o Hydref 18:00 – 20:00

Ras dydd Sul 20fed o Hydref 12:30 – 16:00

Cysylltu Archebu nawr
Gwybodaeth Allweddol
Oedran
18 mlwydd oed a hŷn
Hyd
Dyddiadau hyfforddi 18:00 – 20:00 nosweithiau Llun --- Diwrnod y Ras Dechrau – 12:30 Gorffen – 16:00
Pris
£450 fesul tîm (timau o 4 person)
Archebu nawr