RYDYN NI AR AGOR - BAROD AMDANI  

Ffoniwch ni i drefnu
Ffoniwch ni i Archebu
029 2082 9970
E-bost
Dod o hyd i ni
Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd, Ffordd Watkiss, Bae Caerdydd, CF11 0SY

Mae’r modiwl hwn i hyfforddwyr, rhieni a phadlwyr sydd â diddordeb mewn defnyddio seicoleg i wella perfformiad chwaraeon padlo.

Mae’r modiwl yn dechrau gydag atgoffad cyflym o’r pynciau a drafodwyd yn y Modiwl Hyfforddi’r Meddwl Sylfaenol, ac yna symud at ystyried mwy o ganolbwyntio, delweddau a chynnwrf. Caiff dulliau dadansoddi unigol, hunan-siarad ac arferion cyn perfformio eu trafod a’u hegluro. Trafodir hefyd adnoddau proffilio perfformiad a defnyddio nodau hefyd. Mae’r modiwl yn dod i ben drwy ystyried ffactorau ysgogiadol, hinsawdd ysgogiadol a nodweddion.

 

Cysylltu Archebu nawr
Gwybodaeth Allweddol
Hyd y Cwrs
1 diwrnod (09:00 - 17:00)
Pris
£90 y pen (yn cynnwys ffi cofrestru)
Archebu nawr