ARCHEBU DRWY’R BOTWM ‘ARCHEBU NAWR
Ffoniwch ni i Archebu
029 20829970
E-bost
Dod o hyd i ni
Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd, Ffordd Watkiss, Bae Caerdydd, CF11 0SY

Arweinydd Canŵ

 

Mae’r cwrs hwn yn rhoi i chi’r lefel sgiliau personol sydd ei hangen i arwain grŵp o hyd at bedwar o badlwyr canŵ unigol (neu griwiau canŵ tri thandem) ar Ddŵr Gwyn Cymedrol a Dŵr Mewndirol Cymedrol.

 

Mae cynnwys y cwrs Arweinydd Canŵ yn pwysleisio defnyddio amryw dechnegau sy’n briodol i ddŵr sy’n symud, a dŵr gwyn agored, sy’n gofyn i’r padlwyr berfformio symudiadau priodol ac effeithiol mewn sefyllfaoedd go iawn.

 

GOFYNION CYN Y CWRS

Hyfforddiant:  Padlo i safon y Wobr Canŵ Graddedig

Yr Asesiad: 

  • Hyfforddiant Arweinydd Canŵ (o fewn 3 blynedd)
  • BC WWS&R neu Rescue 3 WRT
  • Cofrestru fel Arweinydd Cenhedloedd Prydain    
  • Aelodaeth Cenhedloedd Prydain 
  • Hyfforddiant Cymorth Cyntaf 2 ddiwrnod dilys 
  • 16 oed neu hŷn 

 

HYD Y CWRS

    Hyfforddiant: 2 ddiwrnod (09:00 - 17:00)

    Asesiad: 2 ddiwrnod (09:00 - 17:00)

 

PRIS

   Hyfforddiant: £180 y person  

   Asesiad: £180 y person  

Gwybodaeth Allweddol
Rheswm dros ddewis DGRhC?
Mae gennym gyfleuster gwych ar y safle, gyda mynediad hawdd at afonydd ar gyfer ein cyrsiau i gyd.