Ffoniwch ni i drefnu
Ffoniwch ni i Archebu
029 2082 9970
E-bost
Dod o hyd i ni
Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd, Ffordd Watkiss, Bae Caerdydd, CF11 0SY

Mae’r cwrs hwn yn rhoi i chi’r lefel sgiliau personol sydd ei hangen i arwain grŵp o hyd at bedwar o ganw-wyr padlo unigol neu griwiau canŵ tri thandem, ar Ddŵr Gwyn Cymedrol a Dŵr Mewndirol Cymedrol.

Mae cynnwys y cwrs Arweinydd Canŵ yn pwysleisio defnyddio amryw dechnegau sy’n briodol i ddŵr sy’n symud, a dŵr gwyn agored, sy’n gofyn i’r padlwyr berfformio symudiadau priodol ac effeithiol mewn sefyllfaoedd go iawn.

Cysylltu Archebu nawr
Gwybodaeth Allweddol
Gofynion cyn cwrs
Hyfforddiant Arwain Perthnasol: Hyfforddiant Arweinydd Caiacio Dŵr Gwyn o fewn y 3 blynedd diwethaf, Hyfforddiant Diogelwch Perthnasol: Diogelwch ac Achub Dŵr Gwyn (neu Dechnegydd Achub Dŵr Gwyn Achub 3), Dyfarniad Cymorth Cyntaf: Deuddydd o hyfforddiant cydnabyddedig Cymorth Cyntaf o fewn y 3 blynedd ddiwethaf, Ffi Gofrestru â British Canoeing
Oedran
Rhaid eich bod yn 16+ oed ar adeg yr asesiad. Ni allwch fod yn arweinydd dan y gyfraith nes eich bod yn 18 oed.
Hyd y Cwrs
2 ddiwrnod (09.00 - 17.00)
Pris
£150 y pen (nid yw'n cynnwys ffi cofrestru)
Archebu nawr