ARCHEBU DRWY’R BOTWM ‘ARCHEBU NAWR
Ffoniwch ni i Archebu
029 20829970
E-bost
Dod o hyd i ni
Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd, Ffordd Watkiss, Bae Caerdydd, CF11 0SY

Hyfforddiant Diogelwch ac Achub Dŵr Gwyn Cyflym 

Os ydych am ddatblygu eich sgiliau diogelwch ac achub mewn dŵr gwyn gradd 3-4, mae’r cwrs ymarferol deuddydd hwn yn archwilio’r wybodaeth sy’n sail i’r sgiliau ac yn dysgu sgiliau ymarferol diogel y gellir eu cymhwyso’n briodol.   Mae’r hyfforddiant hwn yn datblygu’r egwyddorion a’r technegau a ddysgir fel rhan o’r hyfforddiant Diogelwch ac Achub Dŵr Gwyn ac yn ystyried sut mae’n cymhwyso i’r amgylchedd o ddŵr cyflym, yn ogystal â chyflwyno’r cysyniad o waith tîm i roi strwythur mewn sefyllfa o argyfwng.   Os ydych yn badlwr dŵr gwyn, mae hwn yn gwrs gwych i chi ddatblygu eich sgiliau diogelwch ac achub i gefnogi eich hun a’ch cyd-badlwyr. 

GOFYNION CYN Y CWRS

  • Dylech fod yn hyderus o’ch gallu i gaiacio ar ddŵr gwyn gradd 3-4. 
  • Dylech fod yn hyderus yn nofio mewn dillad padlo arferol, yn addas mewn amgylchedd o ddŵr symudol.
  • Hyfforddiant Diogelwch ac Achub Dŵr Gwyn 
  • 16 oed neu hŷn 

 

HYD Y CWRS

2 Ddiwrnod (09:00 - 17:00)

 

PRIS £170 y person


Gwybodaeth Allweddol
Rheswm dros ddewis DGRhC?
Mae gennym gyfleuster gwych ar y safle, gyda mynediad hawdd at afonydd ar gyfer ein cyrsiau i gyd.
Nid yw’r dyddiadau yma’n gweithio i chi?
Gallwn gynnig cyrsiau pwrpasol i gyfateb i’ch amserlen a’ch lleoliad. (Efallai bydd isafswm rhifau yn berthnasol).