Yn unol â chanllawiau Covid-19 Llywodraeth Cymru, ni fyddwn yn derbyn archebion nes rhoddir gwybod yn wahanol. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, e-bostiwch info@ciww.com Mae gennym gapasiti cyfyngedig i ymateb i ymholiadau, fellwch byddwch yn amyneddgar â ni yn ystod yr adeg brysur hon.

Edrychwn ymlaen at eich croesawu yn ôl i DGRhC pan fydd gennym hawl i wneud hynny. Wrth i’r sefyllfa ddatblygu byddwn yn cadw mewn cysylltiad drwy ein gwefan a’n cyfrifon cyfryngau cymdeithasol. Diolch am eich amynedd.

Ffoniwch ni i drefnu
Ffoniwch ni i Archebu
029 2082 9970
E-bost
Dod o hyd i ni
Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd, Ffordd Watkiss, Bae Caerdydd, CF11 0SY

Caiff y cwrs hwn ei redeg mewn caiacs caeedig ar y cwrs dŵr gwyn, ar 4 a 6 cumec.

22 Gorffennaf 2020 - 12 Awst 2020

19 Awst 2020 - 09 Medi 2020

16 Medi 2020 - 07 Hydref 2020

Cysylltu Archebu nawr
Gwybodaeth Allweddol
Profiad
Rhaid i chi gwblhau cwrs Cyflwyniad i Gaiacio Dŵr Gwastad yn DGRhC neu fod ag ardystiad BCU 2*.
Oedran
16 oed a hŷn
Hyd y Cwrs
Cwrs 6 wythnos; sesiwn 6pm - 8pm ar nos Fercher am 6 wythnos yn olynol
Pris
£110 y pen
Archebu nawr