RYDYN NI AR AGOR - BAROD AMDANI  

Ffoniwch ni i drefnu
Ffoniwch ni i Archebu
029 2082 9970
E-bost
Dod o hyd i ni
Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd, Ffordd Watkiss, Bae Caerdydd, CF11 0SY

Caiff y cwrs hwn ei redeg mewn caiacs caeedig ar y cwrs dŵr gwyn, ar 4 a 6 cumec.

Cysylltu Archebu nawr
Gwybodaeth Allweddol
Profiad
Rhaid i chi gwblhau cwrs Cyflwyniad i Gaiacio Dŵr Gwastad yn DGRhC neu fod ag ardystiad BCU 2*.
Oedran
16 oed a hŷn
Hyd y Cwrs
Cwrs 6 wythnos; sesiwn 6pm - 8pm ar nos Fercher am 6 wythnos yn olynol
Pris
£110 y pen
Archebu nawr