RYDYN NI AR AGOR - BAROD AMDANI  

Ffoniwch ni i drefnu
Ffoniwch ni i Archebu
029 2082 9970
E-bost
Dod o hyd i ni
Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd, Ffordd Watkiss, Bae Caerdydd, CF11 0SY

Mae'r cwrs hwn ar gyfer oedolion heb lawer o brofiad o gaiacio, os o gwbl. Bydd y chwe sesiwn ar ddŵr gwastad neu ar y jet dŵr symudol tua diwedd y cwrs. Byddwch yn defnyddio caiacau caeëdig.

Cysylltu Archebu nawr
Gwybodaeth Allweddol
Profiad
Dim
Oedran leiaf
16 oed
Hyd y Cwrs
Cwrs 6 wythnos; sesiwn 2 awr ar bob nos Fercher yn olynol am 18:00 - 20:00
Pris
£90 y pen
Archebu nawr