RYDYN NI AR AGOR - BAROD AMDANI  

Ffoniwch ni i drefnu
Ffoniwch ni i Archebu
029 2082 9970
E-bost
Dod o hyd i ni
Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd, Ffordd Watkiss, Bae Caerdydd, CF11 0SY

Dyma gwrs undydd i oedolion a phlant a hoffai arbenigo mewn Caiacio Dŵr Gwyn. Cewch gyflwyniad i ddŵr sy’n symud, diogelwch a darllen yr afon, tra’n datblygu eich sgiliau a’ch technegau padlo, fel torri i mewn/allan a fferi-gleidio.

Cysylltu Archebu nawr
Gwybodaeth Allweddol
Profiad
Gallu padlo a rheoli caiac. Profiad gyda chaiac caeedig, gyda’r spraydeck
Oedran
12 oed a hŷn
Hyd y Cwrs
9.30 - 15.30
Pris
£85 y pen
Archebu nawr