Yn dilyn y cyngor gan y Llywodraeth ynglŷn â Covid-19/Corona, ni fyddwn yn derbyn archebion tan ddiwedd mis Mai. Wrth i'r sefyllfa ddatblygu byddwn yn cadw mewn cysylltiad drwy'r wefan ac ar ein cyfrifon cyfryngau cymdeithasol.

Ffoniwch ni i drefnu
Ffoniwch ni i Archebu
029 2082 9970
E-bost
Dod o hyd i ni
Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd, Ffordd Watkiss, Bae Caerdydd, CF11 0SY

Mae’r cwrs un diwrnod hwn ar gyfer oedolion a phlant sydd am roi cynnig ar ganŵio a chaiacio am y tro cyntaf. Cewch eich cyflwyno i'r offer i gyd a’r sgiliau sylfaenol, wrth ennill hyder a gafael yn y gamp.

28 Mehefin 2020

26 Gorffennaf 2020

23 Awst 2020

27 Medi 2020

25 Hydref 2020

Cysylltu Archebu nawr
Gwybodaeth Allweddol
Profiad
Dim
Hyd y Cwrs
1 diwrnod
Oedran
12 oed a hŷn
Pris
£85 y pen
Archebu nawr