RYDYN NI AR AGOR - BAROD AMDANI  

Ffoniwch ni i drefnu
Ffoniwch ni i Archebu
029 2082 9970
E-bost
Dod o hyd i ni
Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd, Ffordd Watkiss, Bae Caerdydd, CF11 0SY

Mae’r cwrs un diwrnod hwn ar gyfer oedolion a phlant sydd am roi cynnig ar ganŵio a chaiacio am y tro cyntaf. Cewch eich cyflwyno i'r offer i gyd a’r sgiliau sylfaenol, wrth ennill hyder a gafael yn y gamp.

Cysylltu Archebu nawr
Gwybodaeth Allweddol
Profiad
Dim
Hyd y Cwrs
1 diwrnod
Oedran
12 oed a hŷn
Pris
£85 y pen
Archebu nawr