Yn unol â chanllawiau presennol Llywodraeth Cymru rydym wedi cau dros dro. Os ydych wedi trefnu archeb gyda ni yn y dyfodol agos byddwn yn cysylltu â chi i wneud trefniadau amgen. Mae ein talebau yn dal i fod ar gael ar-lein https://www.dgrhc.com/talebau-anrheg/ ac yn ddilys am gyfnod estynedig. Mae modd cysylltu â ni yn ystod oriau swyddfa o Ddydd Llun i Ddydd Gwener ar info@ciww.com. Byddwn yn cyhoeddi’r wybodaeth ddiweddaraf ar ein cyfryngau cymdeithasol @cardiffintww

Ffoniwch ni i drefnu
Ffoniwch ni i Archebu
029 2082 9970
E-bost
Dod o hyd i ni
Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd, Ffordd Watkiss, Bae Caerdydd, CF11 0SY

Nawr ein bod ym mherfeddion y gaeaf, peth rhwydd yw mynd yn gael i felan y gaeaf. Ac nid oes neb yn teimlo hyn yn fyw na’r rhai sy’n dwlu ar chwaraeon awyr agored. Wedi’r cwbl, hyd yn oed os ydych yn ddigon mentrus i fynd allan i’r oerfel, weithiau bydd y tywydd y tu allan yn eich rhwystro rhag gwneud eich hoff gamp dŵr.

Yn ffodus, mae gennym yr union ateb i’ch helpu i oroesi’r misoedd rhewllyd tan yr haf.

Dyma’r FlowRider®, peiriant corff-fyrddio dan do Caerdydd

Yn berffaith ar gyfer syrffwyr brwd yn ogystal â dechreuwyr pur, dyluniwyd ein peiriant Ton Dan Do i gynnig holl gyffro syrffio i ymwelwyr, i ffwrdd o lannau oer y traeth. Yn DGRhC, mae efelychydd tonnau FlowRider® yn un o ychydig yn unig yn y DU ac mae ar agor drwy gydol y flwyddyn, felly gallwch fynd i syrffio boed yn law neu’n hindda.

Mae’r peiriant corff-fyrddio dan do yn rhoi cyfle perffaith i syrffwyr brwd i reidio’r tonnau hyd yn oed ar ddiwrnodau oeraf y gaeaf, felly nid oes rhaid iddynt ddibynnu ar y tymor i fwynhau eu camp. Mewn gwirionedd, mae’r FlowRider® llawer mwy na champ gaeafol i syrffwyr, mae hefyd yn ddewis ffantastig arall ar gyfer y diwrnodau gwastad pan na fydd y môr yn cydweithredu.

Nid oes rhaid i chi reidio ar eich pen eich hun, ychwaith! Mae dwy lôn ar gael ar yr efelychydd tonnau, felly gallwch wneud eich ymweliad â’n hefelychydd tonnau yn weithgaredd grŵp, a reidio ochr yn ochr â’ch ffrindiau. Mewn gwirionedd, gallech ddod â chynulleidfa gyda chi - mae gennym ardal gwylio ar gyfer aelodau’r parti sy’n llai mentrus yn y dŵr.

Yn ogystal â bod yn hoff gyrchfan yn y gaeaf i syrffwyr angerddol, mae ein sesiynau Ton Dan Do yn rhoi cyfle i chi ddysgu hanfodion corff-fyrddio gan aros yn ddiogel ac yn gynnes. Gan gynnwys hyfforddiant arbenigol i ddechreuwyr, awgrymiadau am reidio’r tonnau a’r holl offer arbenigol sydd ei angen, mae’r sesiynau yn agored i unrhyw yn sy’n fwy na 107 o daldra, beth bynnag yw eu profiad blaenorol gyda chwaraeon dŵr.

Lledaenu hapusrwydd syrffio

P’un ai a ydych yn syrffiwr eich hun ac wedi cael profiad o bleserau’r FlowRider® eich hun, neu os ydych yn adnabod rhywun sy’n ysu am gael amser o safon ar y tonnau, mae ein talebau profiad Ton Dan Do yn brofiad perffaith i roi anrhegion i’ch anwyliaid o reid bythgofiadwy ar gorff-fwrdd yng nghysur (a chynhesrwydd!) y ddinas.

Bwciwch eich sesiwn Ton Dan do nawr.