RYDYN NI AR AGOR - BAROD AMDANI  

Ffoniwch ni i drefnu
Ffoniwch ni i Archebu
029 2082 9970
E-bost
Dod o hyd i ni
Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd, Ffordd Watkiss, Bae Caerdydd, CF11 0SY

Mae’r diwrnod mawr yn cyflym nesáu sy’n ei gwneud yn hawdd mynd i banig o ran y siopa Nadolig, yn arbennig os ydych yn ceisio dod o hyd i anrheg ystyrlon i ffrind sydd eisoes yn berchen ar bopeth. Yn hytrach na’r anrhegion ystrydebol arferol, beth am roi anrheg Nadolig llawn cyffro i’ch teulu neu eich cymar a fydd yn eu tynnu allan o’r tŷ ar drywydd anturiaethau.

Mae pecynnau profiad yn gwneud anrhegion gwreiddiol a chyffrous yn ystod tymor yr ŵyl. Drwy gyfuno’r cyffro o gael profiad newydd gydag atgofion am byth a threulio amser gwych gyda’r bobl sy’n agos at eich calon, bydd gweithgaredd yn cynnig anrheg delfrydol i’r Nadolig - ac yn un fydd yn gadael teimlad parhaol o gynhesrwydd ymhlith eich teulu a’ch ffrindiau.

P’un ai a fyddwch yn rhoi oriau gwerthfawr gyda’ch gilydd i’ch plant - wedi’r cwbl does dim byd gwell nag atgofion annwyl gyda nhw - neu annog aelodau ifanc eich teulu i roi cynnig ar chwaraeon newydd, mae sach yn llawn syniadau am anrhegion Nadolig gennym a fydd yn sbarduno eich teulu.

Rydym wedi creu rhestr o weithgareddau gwych DGRhC, sy’n addas i wahanol ddiddordebau, galluoedd a dyfnder pocedi!

Cydiwch yn yr antur fry uwchlaw’r dŵr

Y tymor Nadoligaidd hwn rydym yn cynnig antur fry yn yr awyr i fwncïod o bob oedran sy’n dwlu hongian oddi uchod Gyda’n tocyn rhodd Antur Awyr, gallwch roi iddynt gwrs rhwystrau yn hongian uwchben y dŵr gwyn trawiadol yn DGRhC. Dyma’r anrheg Nadolig delfrydol i fwncïod hen ac ifanc - bydd rhoi cynnig ar y Siglen Fwncïod, y Cropian Mewn Casgen, y Weiren Wib, a llawer mwy yn brofiad na fyddant yn ei anghofio.

Mwynhewch Hwyl yr Ŵyl yn y dŵr

Rafftio Dŵr Gwyn yw’r profiad perffaith i grwpiau, y gallwch ei roi yn anrheg cymdeithasol hwyliog i’r rheiny o’ch ffrindiau a’ch teulu sy’n dwlu ar chwaraeon dŵr. Gyda Thocyn Rhodd Rafftio Dŵr Gwyn DGRhC, gall eich anwyliaid gael profiad gwefreiddiol ar y cwrs dŵr gwyn yn agos at galon y ddinas. Gorau oll, mae’n bosib cynnwys pob ffrind ar yr antur gan fod pob rafft yn derbyn hyd at 6 pherson!

Rydym hefyd yn cynnig tocynnau rhodd Rafftio i’r Teulu, felly gallwch ddod â’r teulu cyfan am ddiwrnod llawn hwyl yn y dŵr gwyllt a fydd yn addas i blant. Wedyn gallwch fwynhau teisennau cartref a siocled poeth yng Nghaffi Oriel i gael y profiad tymhorol cyflawn.

Paratowch ar gyfer yr haf gyda sesiwn syrffio

Rhowch flas ar reidio’r tonnau i’ch cefnder anturus neu i’ch cymar gyda thocyn rhodd Ton Dan Do. Peiriant tonnau DGRhC yw’r ffordd ddelfrydol i fwynhau’r dŵr heb adael y ddinas (neu yn wir heb fynd allan i’r oerfel), ac mae hefyd yn anrheg gwych i’ch anwyliaid os ydyn nhw’n ddechreuwyr pur. Ar ben hynny, gyda dyluniad lôn ddwbl ein Ton Dan Do, gallwch fola-fyrddio ac ymuno yn yr hwyl wrth eu hymyl.

Creu eich anturiaethau beicio eich hun

A oes well gan eich ffrindiau a’ch teulu gael hwyl ar y tir? Neu a fyddai well gennych drefnu eich hwyl eich hunain? Dim problem! Gyda gwasanaeth llogi beic DGRhC, gallwch greu eich antur beic epig eich hun ar hyd y Bae gogoneddus.

Dyma’r gweithgaredd delfrydol i’r teulu cyfan, heb orfod paratoi, taith beic ar hyd Llwybr y Bae a fydd yn eich arwain heibio i rai o olygfeydd mwyaf trawiadol ardal Caerdydd, yn ogystal â’r caffis a’r bwytai ar lan y dŵr, lle gallwch gymryd seibiant o’r beicio a chynhesu ac adfer eich nerth.

 

Yn Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd, rydym wedi meddwl am bopeth drwy gydol y flwyddyn, felly gallwch rafftio, bola-fyrddio, SUP, ac Antur Awyr gyda’ch gilydd fel teulu. Hefyd, mae’n holl weithgareddau yn addas i blant chwech oed ac yn hŷn, felly gall hyd yn oed yr aelodau ieuengaf o’r teulu gymryd rhan yn y profiad hudolus hwn.

Mae amrywiaeth enfawr o docynnau gennym: gallwch ddewis o blith talebau ar gyfer gweithgareddau penodol, a thocynnau arian yn dechrau ar £10, a theilwra eich anrheg i’r person penodol. Yn ogystal â hynny, gallwch brynu ein tocynnau rhodd ar-lein a’u cael yn eich mewnflwch yn uniongyrchol (neu i gyfeiriad e-bost o’ch dewis)

Ydych chi’n osgoi mynd allan yn y misoedd oer? Mae ein tocynnau yn ddilys am 12 mis, felly gallwch aros tan y y tywydd yn braf.

Maent mor hawdd i’w prynu funud olaf â phâr o sanau neu sgarff, a bydd y pecynnau profiad yn creu atgofion unigryw i’ch anwyliaid ynghyd â llawenydd nad oes modd ei brynu yn y siop.

Prynwch docynnau profiad heddiw!