Ffoniwch ni i drefnu
Ffoniwch ni i Archebu
029 2082 9970
E-bost
Dod o hyd i ni
Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd, Ffordd Watkiss, Bae Caerdydd, CF11 0SY

A allwch gofio’r anrhegion a gawsoch gan Siôn Corn dan y goeden y llynedd? Na finnau chwaith, na mwyafrif y bobl ifanc (neu oedolion fel mae’n digwydd). Er hynny, os gofynnwch iddyn nhw beth wnaethon nhw ar eu gwyliau, neu sut brofiad oedd ryw weithgaredd y maen nhw wedi rhoi cynnig arno am y tro cyntaf, yna byddan nhw’n cofio ac yn esbonio sut oeddent yn teimlo gyda brwdfrydedd. 

Er y teimladau cadarnhaol a’r hapusrwydd sy’n dod gyda phrofiadau a chreu atgofion, mae llawer ohonom ni yn dal i fynnu prynu pethau materol ac yn ildio i gymdeithas sy’n gynyddol wastraffus. Mae’r plant yn ffynnu wrth dreulio amser o ansawdd gyda’u teuluoedd, a dyma pam mae hi mor bwysig blaenoriaethu a mwynhau profiadau ar y cyd. Mae pobl ifanc yn elwa ar gael bywydau gweithgar a rhoi cynnig ar weithgareddau newydd, yn enwedig gan y gall profiadau hwyliog eu hannog i ymgymryd â chwaraeon a llwyddo ynddyn nhw.

 

Mae Canolfan Dŵr Gwyn Ryngwladol Caerdydd yn cynnig y pethau hyn i gyd drwy gydol y flwyddyn. Gallwch ddod i rafftio, syrffio, padlfyrddio (SUP) ac i roi cynnig ar Antur Awyr fel teulu, ac mae pob un o’n gweithgareddau yn addas i blant sy’n 6 oed ac yn hŷn, felly beth am roi’r anrheg hudolus o brofiad cyffrous iddyn nhw? 

Gellir prynu ein talebau mewn sawl ffordd – prynwch nhw ar-lein a’u hargraffu, neu gallwn ni roi’r talebau mewn amlen anrheg. Maen nhw’n dechrau o £10 a gallwch ddewis gweithgaredd yr ydych yn gwybod y bydd yn gwneud iddyn nhw wenu. Mae’r rhan fwyaf o’n talebau yn ddilys am 12 mis, felly gallwch aros i’r tywydd gynhesu.

Gallwch fod yn sicr mai gweithgaredd Canolfan Dŵr Gwyn Ryngwladol Caerdydd fydd eu hoff anrheg Nadolig pan fyddwch yn gofyn iddyn nhw am hyn flwyddyn nesaf ar yr un adeg.