Rhaid archebu'r holl weithgareddau (gan gynnwys Parcio a Chwarae) ymlaen llaw drwy'r botwm BOOK NOW isod, ni allwn ddarparu ar gyfer archebion cerdded i mewn. 

ARCHEBU DRWY’R BOTWM ‘ARCHEBU NAWR
Ffoniwch ni i Archebu
029 20829970
E-bost
Dod o hyd i ni
Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd, Ffordd Watkiss, Bae Caerdydd, CF11 0SY

Ar ôl tyfu mewn poblogrwydd ym myd chwaraeon dŵr, mae Padlfyrddio wrth Sefyll yn ffordd wych o fwynhau’r dŵr gwastad a chael sesiwn ymarfer corff lawn yr un pryd. Gan gyfuno syrffio a chanŵio / caiacio, mae’n cynnwys sefyll ar fwrdd mawr a defnyddio padl yn arddull canŵ i symud drwy’r dŵr. Mae’n ddelfrydol ar gyfer grwpiau (isafswm o 4 person).

Yr hyn sy’n wych am y gweithgaredd hwn, yw ei fod yn addasol ac yn gallu newid i fodloni eich hwyl a’ch profiad. Gallwch wneud cymaint neu gyn lleied o ymdrech ag y dymunwch!

Cyflwyniad i Badlfyrddio wrth Sefyll

Bydd eich cwrs sylfaenol i’r cwrs Padlfyrddio wrth Sefyll yn dysgu popeth sydd ei angen arnoch i gychwyn arni. 

Sesiwn flasu dwyawr o hyd, bob dydd Sul rhwng 10.00 - 12.00 a 13.00 - 15.00, am £20.00 y person.

Padlfyrddio wrth Sefyll i ferched yn unig

Rydym yn croesawu merched o bob lefel a gallu i ddod i fwynhau rhywfaint o amser ar y dŵr. Mae’r Cwrs Padlfyrddio i ferched yn unig, sy’n para 4 wythnos, yn digwydd bob nos Fercher rhwng 18.00 a 20.00 am £60.00 y person.

Felly, peidiwch â cholli allan – dewch i roi cynnig ar un o’r chwaraeon dŵr sy’n tyfu gyflymaf mewn poblogrwydd yn y byd! Mae’n ffordd wych o fentro i’r awyr agored, gwella eich ffitrwydd, cwrdd â ffrindiau newydd a gweld Caerdydd o safbwynt gwbl newydd.

Mae Padlfyrddio wrth Sefyll hefyd yn weithgaredd perffaith ar gyfer partïon i’r dynion a phartïon cywennod.  Cyflenwir gwisg a chyfarwyddyd ac mae bob sesiwn yn addas i bobl ifanc 12 oed a hŷn (ar sail y cyntaf i’r felin).

Gwybodaeth Allweddol
Pris
£20 yr un
Amser sesiwn
90 minutes
Oedran
12 oed a hŷn
Offer
Bydd yr hyfforddiant ac offer arbenigol ar gael yno