Rhaid archebu'r holl weithgareddau (gan gynnwys Parcio a Chwarae) ymlaen llaw drwy'r botwm BOOK NOW isod, ni allwn ddarparu ar gyfer archebion cerdded i mewn. 

ARCHEBU DRWY’R BOTWM ‘ARCHEBU NAWR
Ffoniwch ni i Archebu
029 20829970
E-bost
Dod o hyd i ni
Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd, Ffordd Watkiss, Bae Caerdydd, CF11 0SY

Galwch ar y mwnci y tu mewn i chi (neu heriwch y mwncïod y tu mewn i chi!) a mentrwch fynd ar antur rhaffau uchel cyffrous, sef Antur Awyr. Os byddwch chi’n dewis dringo i uchelfannau’r dirwedd ddur a phren eich hun, neu ei brynu’n anrheg – mae’r cwrs hwn yn taflu ei gysgod dros gwrs dŵr gwyn Canolfan DGRhC a bydd yn gwneud argraff heb os!

Trechwch rwystrau llawn direidi gan gynnwys Bont Burma, y Sgilen FwncÏod, Cropian Mewn Casgen a’r Weiren Wib.

Does dim gofyn dod ag offer na phrofiad – ysbryd anturus a chwant am hwyl yw’r unig bethau fydd eu hangen arnoch! Rhaid i chi fod o leiaf 132cm o daldra (neu 107cm yng nghwmni oedolyn) ac nid trymach nag 18 stôn.

Cewch chi wneud popeth ar y cwrs Antur Awyr mewn sesiwn a’r gost yw £10 y pen. 

Gwybodaeth Allweddol
Pris
£10 y pen
Pwysau uchaf
18 stôn
Uchafswm taldra
132cm (neu 107cm yng nghwmni oedolyn ar y sesiwn)
Offer
Rhoddir yr hyfforddiant a’r offer arbenigol sydd eu hangen