Rhaid archebu gweithgareddau* ymlaen llaw drwy'r botwm BOOK NOW isod, ni allwn ddarparu ar gyfer archebion galw heibio. *Gall Parcio a Chwaraewyr sy'n mynychu sesiwn heb archebu ymlaen llaw gael eu gwrthod neu godi ffi ychwanegol o £5 y person os na fyddant yn archebu ymlaen llaw ar-lein.

ARCHEBU DRWY’R BOTWM ‘ARCHEBU NAWR
Ffoniwch ni i Archebu
029 2082 9970
E-bost
Dod o hyd i ni
Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd, Ffordd Watkiss, Bae Caerdydd, CF11 0SY

Caiff y cwrs hwn ei gynnal dros ddeuddydd ac mae’n rhoi’r sgiliau a’r wybodaeth allweddol sydd eu hangen ar rieni i roi cymorth cyntaf hanfodol i achub bywydau babanod a phlant.

Mae hefyd yn gallu cyfrannu at gymhwyster NVQ mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol ac mae’n bodloni canllawiau a meini prawf y sefydliad blynyddoedd cynnar ac Ofsted. 

Gwybodaeth Allweddol
Profiad
Dim
Oedran
O 16 oed
Hyd y Cwrs
2 diwrnod, (09:00 - 17:00)
Pris
£110 y pen