Rhaid archebu gweithgareddau* ymlaen llaw drwy'r botwm BOOK NOW isod, ni allwn ddarparu ar gyfer archebion galw heibio. *Gall Parcio a Chwaraewyr sy'n mynychu sesiwn heb archebu ymlaen llaw gael eu gwrthod neu godi ffi ychwanegol o £5 y person os na fyddant yn archebu ymlaen llaw ar-lein.

ARCHEBU DRWY’R BOTWM ‘ARCHEBU NAWR
Ffoniwch ni i Archebu
029 2082 9970
E-bost
Dod o hyd i ni
Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd, Ffordd Watkiss, Bae Caerdydd, CF11 0SY

Mae'r cwrs gloywi tair awr hwn yn rhoi cyfle i swyddogion cymorth cyntaf cymwys ymarfer a diweddaru eu sgiliau. Gellir ymgymryd â'r cwrs hwn ar unrhyw adeg, ar yr amod bod gennych dystysgrif cymorth cyntaf ddilys.

Gwybodaeth Allweddol
Profiad
Deiliad Tystysgrif Cymorth Cyntaf
Oedran
O 16 oed
Hyd y Cwrs
3 awr
Pris
£50 y pen