Ffoniwch ni i drefnu
Ffoniwch ni i Archebu
029 2082 9970
E-bost
Dod o hyd i ni
Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd, Ffordd Watkiss, Bae Caerdydd, CF11 0SY

Dŵr symudol

Mae ein cyrsiau dŵr gwyn i bobl sy’n chwilio am her badlo anos.  Os ydych yn hyderus ar ddŵr sy’n symud ac yr hoffech brofi gwefr a chyffro padlo dyfroedd gwylltion, edrychwch ar ein hystod o gyrsiau dŵr gwyn.

White Water Activities List
Cyflwyniad 1 Diwrnod i Gaiacio Dŵr Gwyn

Dyma gwrs undydd i oedolion a phlant a hoffai arbenigo mewn Caiacio Dŵr Gwyn. Cewch gyflwyniad i ddŵr sy’n symud, diogelwch a darllen yr afon, tra’n datblygu eich sgiliau a’ch technegau padlo, fel torri i mewn/allan a fferi-gleidio.

Cyflwyniad i Oedolion i Gaiacio Dŵr Gwyn

Caiff y cwrs hwn ei redeg mewn caiacs caeedig ar y cwrs dŵr gwyn, ar 4 a 6 cumec.

Cyflwyniad i Gychod Cŵn Poeth Dŵr Gwyn i Bobl Ifanc

Bydd y cwrs hwn mewn caiacs caeedig ac yn adeiladu ar y sgiliau a’r profiad a gawsoch o’r cyrsiau blaenorol. Y nod yw nod ar gwrs dŵr gwyn yn rhedeg ar 4 cumec.

Cyflwyniad i Gaiacio Dŵr Gwyn i Bobl Ifanc (4 Cumec)

Bydd y cwrs hwn mewn caiacs caeedig ac yn adeiladu ar y sgiliau a’r profiad a gawsoch o’r cyrsiau blaenorol. Y nod yw nod ar gwrs dŵr gwyn yn rhedeg ar 4 cumec.

Caiacio Dŵr Gwyn Canolradd i Bobl Ifanc ( 6 cumec)

Caiff y cwrs hwn ei redeg mewn caiacs caeedig ar y cwrs dŵr gwyn, ar 6 cumec.

 

Llithrennau, Disgynfeydd a Rhaeadrau

Mae’r cyrsiau hyn am ddysgu a datblygu sgiliau y mae eu hangen i redeg y mathau hyn o weithgareddau mewn afonydd yn ddiogel.

Cadw Momentwm

Nod y cwrs hwn yw trosglwyddo’r sgiliau a’r technegau rydych chi wedi’u dysgu ar y cwrs Dŵr Gwyn artiffisial i’r amgylchedd naturiol..

Cyflwyniad i Gaiacio Dull Rhydd (Dŵr Gwyn)

Mae’r cwrs hwn ar gyfer oedolion a phlant sydd am roi cynnig ar gaiacio rhydd. Y nod yw datblygu eich sgiliau symud yn y dŵr h.y. lleoli tyllau, sbinio, syrffio, olwynion catrin, a dolenni (yn dibynnu ar eich gallu).

White Water Rafting in the Brecon Beacons

White Water Rafting in the Brecon Beacons