MAE EIN LLINELL ARCHEBU AR AGOR O 09:00 YN DYDDIOL - GALWCH NI NI AR 029 2082 9970! GALLWCH HEFYD E-bostio UD AR INFO@CIWW.COM AM YMCHWILIADAU - I'W WYBODAETH AM SUT RYDYM WEDI EI ADDASU I COVID-19 - CLICIWCH YMA os gwelwch yn dda

Ffoniwch ni i drefnu
Ffoniwch ni i Archebu
029 2082 9970
E-bost
Dod o hyd i ni
Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd, Ffordd Watkiss, Bae Caerdydd, CF11 0SY

Dŵr symudol

Mae ein cyrsiau dŵr gwyn i bobl sy’n chwilio am her badlo anos.  Os ydych yn hyderus ar ddŵr sy’n symud ac yr hoffech brofi gwefr a chyffro padlo dyfroedd gwylltion, edrychwch ar ein hystod o gyrsiau dŵr gwyn.

White Water Activities List
Llithrennau, Disgynfeydd a Rhaeadrau

Mae’r cyrsiau hyn am ddysgu a datblygu sgiliau y mae eu hangen i redeg y mathau hyn o weithgareddau mewn afonydd yn ddiogel.

Cadw Momentwm

Nod y cwrs hwn yw trosglwyddo’r sgiliau a’r technegau rydych chi wedi’u dysgu ar y cwrs Dŵr Gwyn artiffisial i’r amgylchedd naturiol..

White Water Rafting in the Brecon Beacons

White Water Rafting in the Brecon Beacons

RASIO RAFFT DŴR GWYN CORFFORAETHOL

 

RASIO RAFFT DŴR GWYN CORFFORAETHOL


Eich cyfle chi i fod y tîm rafftio dŵr gwyn gorau!

 

Casglwch eich cydweithwyr at ei gilydd ac ymunwch â ni am sesiynau hyfforddi ac yna’r Diwrnod Rasio Mawr!

Mae’r her rasio rafft corfforaethol yn cynnwys x3 sesiwn hyfforddi nosweithiau Llun. Wedi cwblhau’r hyfforddiant, byddwch yn derbyn tystysgrif Rasio Rafft a bydd eich tîm yn barod i brofi ei sgiliau ar Ddiwrnod y Ras – dydd Sul yr 20fed o Hydref 12:30 – 16:00  

 

Mae’r hyfforddiant a’r ras i dimau o bedwar, gyda hyd at 15 tîm yn rasio yn erbyn ei gilydd mewn parau ar y dydd.

 

Mae’r pecyn yn addas i rafftwyr amhrofiadol - darperir pob darn o offer.

 

Mae’r pecyn hefyd yn cynnwys pecyn byrgyr a chwrw ar ddiwrnod y ras yn ogystal â gwobrau am y rafftiau buddugol.

 

Addas ar gyfer timau corfforaethol neu grwpiau o bedwar sy’n edrych am her tîm unigryw.

 

rhaid mynychu pob sesiwn hyFFORDDI

 

Hyfforddiant – Nosweithiau Llun 30ain o Fedi/ 7fed o Hydref/ 14eg o Hydref 18:00 – 20:00

 

Ras dydd Sul 20fed o Hydref 12:30 – 16:00

 

-

-

Clinigau Cynffoni

Clinigau Cynffoni

 

Mae caiacau sleisiog yn eu holau, ac rydym wrth ein boddau!

Awydd gwybod sut i gael eich caiac yn beryglus fertigol mewn steil?? Sleisen o gwch newydd gennych ond yn cael trafferth gwahaniaethu rhwng eich ôl-dasgu a’ch popio mas?  Mae’r sesiynau yma ar eich cyfer chi!

Mae blynyddoedd o brofiad gan ein hyfforddwyr dethol yn hyfforddi yn y dull rhydd, caiacio dŵr gwyn ac wrth gwrs cael hwyl mewn caiacau sleisiog. Does yr un fodfedd o’n cwrs dŵr gwyn nad ydyn nhw wedi troelli neu ôl dasgu ynddo! Byddan nhw’n rhoi’r wybodaeth i chi droi ein cwrs dŵr gwyn yn barc sglefrio i gaiacau!

Bydd y sesiynau wedi eu teilwra i anghenion y cwsmer a’r hyn y byddwch yn awyddus i weithio arno! Mae’r clinigau Cynffoni yn llawer mwy na chynffoni yn unig, efallai eich bod am weithio ar eich syrffio, troelli, bwffio, crafu’r mur, a rheoli’r cwch, chi biau’r dewis, ac mae ein hyfforddwyr profiadol yno yn barod i fynd a chi i le bynnag y dymunwch.

-

-