Rhaid archebu'r holl weithgareddau (gan gynnwys Parcio a Chwarae) ymlaen llaw drwy'r botwm BOOK NOW isod, ni allwn ddarparu ar gyfer archebion cerdded i mewn. 

ARCHEBU DRWY’R BOTWM ‘ARCHEBU NAWR
Ffoniwch ni i Archebu
029 20829970
E-bost
Dod o hyd i ni
Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd, Ffordd Watkiss, Bae Caerdydd, CF11 0SY

Os ydych chi’n chwilio am leoliad gwahanol yng Nghaerdydd, beth am ddewis DGRhC! Gadewch i'n cefndir ysblennydd ddod â'ch digwyddiad yn fyw.

Llogi Ystafell Cyfarfodydd

Gyda dewis o bum ystafell, arlwyo ar y safle ac offer cyflwyno o’r radd flaenaf, byddwn yn sicrhau bod gennych bopeth sydd ei angen arnoch chi i wneud eich cyfarfod yn llwyddiant

Hefyd mae gan DGRhC barcio ar y safle am ddim ac mae’n hygyrch trwy gysylltiadau trafnidiaeth gyhoeddus o ganol dinas Caerdydd.

Ydych chi eisiau herio eich dirprwyon? Rydym yn arbenigo mewn ystod o weithgareddau adeiladu timau. Ni waeth a ydych yn trefnu cyfarfod, taith diwrnod blynyddol y swyddfa neu wobr i ysgogi staff, caiff pob amserlen ei theilwra i fod yn addas i’ch anghenion.

Mae prisio hyblyg ar gael ac mae llogi ystafell yn dechrau o gyn lleied â £20 yr awr.

Capasiti

Ystafell Cyfarfod gyda golygfa o’r cwrs (16-30 o bobl)

Caffi ar y llawr cyntaf (16-30 o bobl)

Ystafell Bwrdd (hyd at 8 o bobl)

Darlithfa Wlyb Karnali (12-16 o bobl)

Ystafell Ton Dan Do (80 yn eistedd, 120 yn sefyll)

Digwyddiadau

Mae’r safle cyfan (gan gynnwys y dŵr!) ar gael i’w logi. Cafodd ei ddefnyddio ar gyfer amrywiaeth o ddigwyddiadau, gan gynnwys teithiau corfforaethol i ffwrdd am ddiwrnod, hyfforddiant proffesiynol i wasanaethau achub rhyngwladol; ffilmio; digwyddiadau chwaraeon dŵr, megis Cwpan Y Byd Slalom Canŵ GCC a’r Ŵyl Badlo flynyddol, sy’n cynnwys cerddoriaeth fyw, bar a barbeciw. Mae’r ganolfan hyd yn oed wedi cael ei defnyddio gan Jeep ar gyfer stynt trawiadol, gyda Aimee Fuller sy’n eirafyrddiwr Olympaidd, yn gyrru cerbyd Renegade i lawr y cwrs dŵr gwyn!

Llogi lleoliad yn DGRhC
Llogi lleoliad yn DGRhC

Caiff ei ddefnyddio ar gyfer amrywiaeth o ddigwyddiadau, gan gynnwys diwrnodau corfforaethol i ffwrdd, hyfforddiant ar gyfer gwasanaethau achub rhyngwladol, ffilmio a digwyddiadau chwaraeon dŵr.