Ffoniwch ni i drefnu
Ffoniwch ni i Archebu
029 2082 9970
E-bost
Dod o hyd i ni
Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd, Ffordd Watkiss, Bae Caerdydd, CF11 0SY

Dewch â’ch tîm i DGRhC!

Ydych chi wedi alaru ar yr un hen ddigwyddiadau meithrin tîm neu ydych chi angen her a fydd yn annog eich staff i weithio gyda’ch gilydd? Felly, does dim rhaid edrych ymhellach na gwefr Rafftio Dŵr Gwyn!

Gyda 6 pherson ar gyfer pob raft, mae cyfathrebu’n hanfodol gan bod rhaid i bawb weithio gyda'i gilydd i fanwfro'r dyfroedd gwyllt yn llwyddiannus a chwblhau'r cwrs sy'n codi'r adrenalin. 

Ydych chi angen seibiant o’r gweithgaredd llawn egni i drafod beth rydych chi wedi'i ddysgu? Mae ein darlithfa wlyb, sydd ger y cwrs, yn darparu holl gyfleusterau a chysuron ystafell darlithfa, heb fod rhaid i chi dynnu eich siwt gwlyb.

Yn dechrau o dim ond y person, caiff yr holl amserlenni eu teilwra i fod yn addas at eich anghenion . Ni waeth am a ydych yn trefnu diwrnod i ffwrdd blynyddol ar gyfer eich swyddfa neu wobr i ysgogi staff, cysylltwch ag aelod o’n tîm nawr i gael rhagor o fanylion. Mae’r ganolfan hefyd ar gael i’w llogi, ynghyd ag ystod o ystafelloedd cyfarfod.

Mae cleientiaid yn y gorffennol yn cynnwys: 

· BBC

· Sianel 4

· HSBC

· Jeep

· Gleision Caerdydd

· Y Gweilch

· Dreigiau Casnewydd Gwent

·Llywodraeth Cynulliad Cymru