Yn unol â chanllawiau presennol Llywodraeth Cymru rydym wedi cau dros dro. Os ydych wedi trefnu archeb gyda ni yn y dyfodol agos byddwn yn cysylltu â chi i wneud trefniadau amgen. Mae ein talebau yn dal i fod ar gael ar-lein https://www.dgrhc.com/talebau-anrheg/ ac yn ddilys am gyfnod estynedig. Mae modd cysylltu â ni yn ystod oriau swyddfa o Ddydd Llun i Ddydd Gwener ar info@ciww.com. Byddwn yn cyhoeddi’r wybodaeth ddiweddaraf ar ein cyfryngau cymdeithasol @cardiffintww

Ffoniwch ni i drefnu
Ffoniwch ni i Archebu
029 2082 9970
E-bost
Dod o hyd i ni
Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd, Ffordd Watkiss, Bae Caerdydd, CF11 0SY
Tocyn Rhodd - £50
£50 y person
Dewis nifer
Gwybodaeth Allweddol
Pris
Pwysau
Sesiwn
Oedran
Amdanom Ni

Methu penderfynu pa weithgaredd i’w ddewis? Felly, beth am roi tocyn rhodd gwerth £50 y gellir ei gyfnewid am unrhyw weithgaredd yn DGRhC yn anrheg?  Nod y tocyn yw cynnig hyblygrwydd.

Telerau ac Amodau

Yn ddilys am 18 mis o'r dyddiad prynu.

Nid oes modd cyfnewid tocyn am ad-daliad. 

Nid oes modd cael ad-daliad na throsglwyddo sesiwn i ddyddiad arall ar ôl ei archebu.

Un daleb fesul person, i'w chyfnewid am un sesiwn.

Gallwch gadw lle o flaen llaw trwy ffonio 029 2082 9970 a dweud rhif y tocyn.

Mae cadw lle’n dibynnu ar nifer y lleoedd sydd ar gael.

Bydd yn rhaid cyflwyno allbrint o’r e-docyn ar ddiwrnod y gweithgaredd.

Mae rhagor o Delerau ac Amodau i’w gweld yma.