Ffoniwch ni i drefnu
Ffoniwch ni i Archebu
029 2082 9970
E-bost
Dod o hyd i ni
Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd, Ffordd Watkiss, Bae Caerdydd, CF11 0SY
Tocyn Rhodd - £100
£100 y person
Dewis nifer
Gwybodaeth Allweddol
Pris
Pwysau
Sesiwn
Oedran
Amdanom Ni

Methu penderfynu pa weithgaredd i’w ddewis? Felly, beth am roi tocyn rhodd gwerth £100 y gellir ei gyfnewid am unrhyw weithgaredd yn DGRhC yn anrheg?  Nod y tocyn yw cynnig hyblygrwydd.

Telerau ac Amodau

Yn ddilys am 12 mis o'r dyddiad prynu.

Nid oes modd cyfnewid tocyn am ad-daliad. 

Nid oes modd cael ad-daliad na throsglwyddo sesiwn i ddyddiad arall ar ôl ei archebu.

Un daleb fesul person, i'w chyfnewid am un sesiwn.

Gallwch gadw lle o flaen llaw trwy ffonio 029 2082 9970 a dweud rhif y tocyn.

Mae cadw lle’n dibynnu ar nifer y lleoedd sydd ar gael.

Bydd yn rhaid cyflwyno allbrint o’r e-docyn ar ddiwrnod y gweithgaredd.

Mae rhagor o Delerau ac Amodau i’w gweld yma.