Ffoniwch ni i drefnu
Ffoniwch ni i Archebu
029 2082 9970
E-bost
Dod o hyd i ni
Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd, Ffordd Watkiss, Bae Caerdydd, CF11 0SY
Rafftio Dŵr Gwyn
£55 y person
Gwybodaeth Allweddol
Pris
Pwysau
Sesiwn
Oedran
Amdanom Ni

Heriwch y dyfroedd a phrofwch wefr ein cwrs dŵr gwyn cyffrous!  P'un a ydych ar eich pen eich hun neu gyda grŵp mawr o ffrindiau dewch i roi cynnig ar y gweithgaredd mwyaf poblogaidd a chymdeithasol o blith ein chwaraeon dŵr. Hyd at 6 o bobl mewn un rafft. 

Telerau ac Amodau

Yn ddilys am 18 mis o'r dyddiad prynu.

Ni ellir cynnig ad-daliad na chyfnewid tocynnau am ddyddiadau eraill ar ôl eu harchebu.

1 tocyn fesul person, i'w gyfnewid am un sesiwn.

Gallwch gadw lle o flaen llaw trwy ffonio 029 2082 9970 a dweud rhif y tocyn.

Mae cadw lle’n dibynnu ar nifer y lleoedd sydd ar gael.

Bydd yn rhaid cyflwyno allbrint o’r e-docyn ar ddiwrnod y gweithgaredd.

I weld rhagor o Delerau ac Amodau gweithgareddau, ewch i’n gwefan