Ffoniwch ni i drefnu
Ffoniwch ni i Archebu
029 2082 9970
E-bost
Dod o hyd i ni
Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd, Ffordd Watkiss, Bae Caerdydd, CF11 0SY
Rafftio i’r Teulu
£25 y person
Gwybodaeth Allweddol
Pris
Pwysau
Sesiwn
Oedran
Amdanom Ni

Hwyl i bawb o bob oed... byddwn yn gostwng lefel y dŵr a chyflymder y dyfroedd fel y gall y teulu cyfan fwynhau rafftio ar y cwrs dŵr gwyn. Dyma’r gweithgaredd perffaith ar gyfer diwrnod o hwyl gyda’r teulu, neu i’r rheini sy’n edrych am brofiad rafftio mwy hamddenol. Hyd at 6 o bobl mewn un rafft.

Telerau ac Amodau

Yn ddilys am 18 mis o'r dyddiad prynu.

Ni ellir cynnig ad-daliad na chyfnewid tocynnau am ddyddiadau eraill ar ôl eu harchebu.

1 tocyn fesul person, i'w gyfnewid am un sesiwn.

Gallwch gadw lle o flaen llaw trwy ffonio 029 2082 9970 a dweud rhif y tocyn.

Mae cadw lle’n dibynnu ar nifer y lleoedd sydd ar gael.

Bydd yn rhaid cyflwyno allbrint o’r e-docyn ar ddiwrnod y gweithgaredd.

I weld rhagor o Delerau ac Amodau gweithgareddau, ewch i’n gwefan