Ffoniwch ni i drefnu
Ffoniwch ni i Archebu
029 2082 9970
E-bost
Dod o hyd i ni
Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd, Ffordd Watkiss, Bae Caerdydd, CF11 0SY

Ewch allan o’r ystafell ddosbarth!

Mae’r Ganolfan Dŵr Gwyn Ryngwladol yn darparu ystod o weithgareddau addysgol i ysgolion a phobl ifanc, gan gynnwys myfyrwyr colegau a phrifysgolion, grwpiau ieuenctid wedi’u trefnu ac hyd yn oed athrawon eu hunain.

Mae cyfleusterau’n cynnwys ystafelloedd newid, cawodydd a chaffi ar y safle. Caiff yr holl offer, gan gynnwys siwtiau gwlyb, esgidiau ar gyfer siwtiau gwlyb, helmedau a chymhorthion hynofedd, ei ddarparu. Dim ond siwt nofio, tywel a darn £1 ar gyfer locer sydd eu hangen ar y disgyblion.

Gallwn roi lle i chwaraeon padlo ar gyfer grwpiau mwy, sy'n galluogi'r cyfranogwyr i gael profiad o bopeth sydd gan DGRhC i’w  gynnig. Fel arall, caiff disgyblion ddewis canolbwyntio ar un gweithgaredd, megis caiaco, a chael cymhwyster. 

Rydym wrth ein bodd i groesawu ysgolion a grwpiau gyda phobl ifanc sydd ag anghenion ychwanegol, megis defnyddwyr cadeiriau olwynion, a’r rhai sydd ag anawsterau dysgu neu broblemau cymdeithasol neu seicolegol.

Rydym yn credu bod dysgu’n fwy effeithiol pan fydd yn hwyliog. Mae ein gweithgareddau antur awyr agored yn cynnig buddion ychwanegol, sy’n annog datblygu sgiliau cymdeithasol a phersonol.

Hefyd gallwn eich helpu i archebu seibiannau preswyl yn rhatach yng Nghymdeithas Hosteli Ieuenctid Caerdydd Canolog neu'r Holiday Inn Express ym Mae Caerdydd a chynllunio eich amserlen bersonol ar gyfer eich arhosiad, fel y gallwch gael y gorau allan o gyfleusterau DGRhC.

Datblygiad Addysgol

Mae’r gweithgareddau a chyrsiau yn y dŵr, a gynhelir yng Nghanolfan Dŵr Gwyn Ryngwladol Caerdydd ac oddi ar y safle, yn darparu ar gyfer ystod eang o grwpiau a galluoedd. Mae’r holl gyrsiau’n cefnogi Cyfnodau Allweddol 2 i 4, a gellir darparu gweithgareddau penodol fel rhan o’r cwricwlwm TGAU, Lefel A a BTEC.

Gwobr Dug Caeredin

Ydych chi eisiau ennill sgiliau bywyd gwerthfawr megis arweinyddiaeth, ysgogiad, datrys problemau a chyfathrebu mewn grŵp? Ymunwch â ni ar ein taith flynyddol ar gyfer Gwobr Dug Caeredin Efydd, Arian ac Aur, neu gadewch i ni hwyluso eich gwobr. Gofynnwch i’r tîm am ragor o fanylion. 

Clwb Canŵod Ysgol

Dechreuwch glwb canŵiau yr ysgol neu’r coleg a gadewch i ni wneud yr hyfforddi. Mae’n rhaid cadw o leiaf 6 sesiwn. Mae’r clwb yn cynnwys:

  • Sesiwn 2 awr (gan gynnwys brîff diogelwch a chit)
  • £5 yr un
  • Yr holl hyfforddiant a’r offer yn ein canolfan rhagoriaeth

Pecynnau ar gyfer Athrawon

Rydym yn darparu cyfleoedd datblygu timau ac arweinyddiaeth o fewn cyfleusterau o’r radd flaenaf. Caiff pob pecyn ei deilwra i ddarparu rhaglen arloesol, ddeinamig sydd wedi’i ffocysu mewn ffordd unigryw o hanner diwrnod i bum diwrnod neu fwy. Gofynnwch i aelod o’n tîm i gael manylion.