Ffoniwch ni i drefnu
Ffoniwch ni i Archebu
029 2082 9970
E-bost
Dod o hyd i ni
Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd, Ffordd Watkiss, Bae Caerdydd, CF11 0SY

Aelodaeth Parcio a Chwarae

 ‘Parcio a Chwarae’ yw ein pecyn aelodaeth sydd ar gael i badlwyr profiadol sydd â’u hoffer eu hunain.

Aelodaeth

Os ydych yn dod i’r sesiynau Parcio a Chwarae’n rheolaidd, beth am wneud pethau’n haws drwy ymaelodi? Mae aelodaeth flynyddol lawn yn costio £320 i oedolion a £170 i bant (16 oed ac iau). Mae hwn yn rhoi hawl i chi badlo yn y ganolfan yn ystod ein holl sesiynau Parcio a Chwarae am 12 mis. Dewch â’ch cerdyn aelodaeth gyda chi, ac yna mynd i badlo! Mae ffurflenni cofrestru ar gael yn nerbynfa DGRhC. Cyn cofrestru, darllenwch ein Ffurflenni a Thelerau ac Amodau.

Prisiau

4 a 6 Sesiwn Cumec

Sesiynau ganol wythnos – oedolion* £10 y pen; plant a myfyrwyr â cherdyn NUS Extra dilys* £5 y pen

Sadwrn a Sul– oedolion* £12.50 y pen; plant a myfyrwyr â cherdyn NUS Extra dilys* £5 y pen

8 a 10 Sesiwn Cumec 

Sesiynau ganol wythnos – oedolion* £10 y pen; myfyrwyr â cherdyn NUS Extra dilys* £5 y pen

Sadwrn a Sul– oedolion a phlant £12.50 y pen; myfyrwyr â cherdyn NUS Extra dilys* £5 y pen

Parcio a Chwarae Dŵr Llonydd

Dydd Llun i ddydd Sul - oedolion a phlant £6 y pen

*Oedolion – 16+ oed

*Plant – 8-15 oed

Amseroedd Pwmp

Mae amseroedd pwmp rheolaidd fel a ganlyn:

Dydd Gwener 18.00-20.00* - 10 cumec

Dydd Sadwrn 11.00-15.00* - 8 cumec

Dydd Sul 10.30-12.15 – 4 cumec, 12.15-13.15 – 6 cumec, 13.30-15.00* - 8 cumec

Dydd Mercher 17.45-19.00 – 3 cumec a 19.00 tan 20.15* - 6 cumec

Gweler y wybodaeth ddiweddaraf am newidiadau a chyfyngiadau ar sesiynau Parcio a Chwarae oherwydd digwyddiadau, gwyliau banc, oriau agor y gaeaf ac ati.

Dylech ddarllen yr amseroedd pwmp a hysbysebwyd gennym  cyn dod i’r Ganolfan. Gall amseroedd pwmp newid ar ddiwrnod y sesiwn.