Ffoniwch ni i drefnu
Ffoniwch ni i Archebu
029 2082 9970
E-bost
Dod o hyd i ni
Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd, Ffordd Watkiss, Bae Caerdydd, CF11 0SY

Ffurflenni a Thelerau ac Amodau

Gweithgareddau â hyfforddiant

Ffurflen Ganiatâd (Gweithgareddau â Hyfforddiant)  
Os ydych wedi cadw un o’r sesiynau isod, bydd angen i chi gyflwyno ffurflen Caniatâd Meddygol ar ddiwrnod eich sesiwn.

  • Rafftio Dŵr Gwyn
  • Tonnau Dan Do
  • Antur awyr
  • Cyrsiau Caiac neu Ganŵ (gan gynnwys cyrsiau BCU)
  • Afonfyrddio
  • Cychod Cŵn Poeth
  • Cyrsiau Achub 3
  • Padlfyrddio ar eich Sefyll
  • Cerdded ceunentydd

Os ydych dan 18 oed, bydd angen i’r ffurflen gael ei llofnodi gan riant neu warcheidwad, ac yn dibynnu ar faint eich grŵp gallai fod angen i oedolyn ddod gyda chi. Gweler y Telerau ac Amodau a dogfennau cysylltiedig (Telerau ac Amodau, Rheolau a rheoliadau CIWW, a Gwybodaeth am Ansawdd Dŵr Afon Elái).

Telerau ac Amodau (Gweithgareddau â Hyfforddiant)

Rheolau, Rheoliadau ac Ymddygiad CIWW

Gwybodaeth am Ansawdd Dŵr Afon Elái

Parcio a Chwarae Caiacio

Mae’n ofynnol i bob padlwr nad yw’n cael ei oruchwylio fod â cherdyn adnabod i ddefnyddio ein cyfleusterau Parcio a Chwarae yn y ganolfan.

Mae ffi flynyddol o £5 i’r cerdyn hwn, sydd ar gael o’r dderbynfa.

Y newyddion da yw bod hyn yn golygu nad oes angen i chi ond lenwi un ymwadiad Parcio a Chwarae a bydd yn para blwyddyn gyfan!

Bydd y cerdyn yn cael ei ddefnyddio fel gwarant yn erbyn bibiau a ddosberthir gennym i sesiynau Parcio a Chwarae.  Os na fyddwch yn dychwelyd eich bib, byddwn yn codi arnoch am gerdyn arall. Bydd cardiau'n cael eu cadw yn y dderbynfa wrth i chi badlo a'u rhoi'n ôl i chi wrth i chi ddychwelyd y bib! Hefyd, os anghofiwch eich cerdyn byddwn yn codi £5 arnoch am un newydd ... felly dewch ag ef gyda chi!

Os ydych am fod yn drefnus a pharatoi’ch ffurflenni ymlaen llaw, lawrlwythwch y cais am gerdyn adnabod, Ffurflen Caniatâd Meddygol (Parcio a Chwarae), a’r Ymwadiad Diogelwch a Risg (Parcio a Chwarae).

Cais am Gerdyn Adnabod

Ffurflen Ganiatâd Di-hyfforddiant CIWW

Datganiad Diogelwch a Risg

Os ydych dan 18 oed bydd angen i riant neu warcheidwad ei llofnodi, ac yn dibynnu ar faint eich grŵp gallai fod angen i oedolyn ddod gyda chi ar y dydd. Gweler y Telerau ac Amodau a’r dogfennau cysylltiedig (Rheolau a Rheoliadau CIWW, a Gwybodaeth am Ansawdd Dŵr Afon Elái).

Telerau ac Amodau Cerdyn Adnabod

Telerau ac Amodau Di-hyfforddiant CIWW

Rheolau, Rheoliadau ac Ymddygiad CIWW

Gwybodaeth am Ansawdd Dŵr Afon Elái