Ffoniwch ni i drefnu
Ffoniwch ni i Archebu
029 2082 9970
E-bost
Dod o hyd i ni
Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd, Ffordd Watkiss, Bae Caerdydd, CF11 0SY

Caiff y cwrs hwn ei redeg mewn caiacs caeedig ar y cwrs dŵr gwyn, ar 6 cumec.

Cysylltu Archebu nawr
Gwybodaeth Allweddol
Profiad
Rhaid eich bod wedi cwblhau'r cwrs Cyflwyniad Iau i Gaiacio Dŵr Gwyn neu debyg.
Oedran
8 - 16 oed
Hyd y Cwrs
Cwrs 6 wythnos; sesiwn 2 awr ar bob nos Fercher. Casglu offer am 18.30, cwrs o 19.00 - 20.30
Pris
£110 y pen
Archebu nawr