Ffoniwch ni i drefnu
Ffoniwch ni i Archebu
029 2082 9970
E-bost
Dod o hyd i ni
Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd, Ffordd Watkiss, Bae Caerdydd, CF11 0SY

Mae'r cwrs hwn ar gyfer plant sydd â phrofiad blaenorol o ganŵio a chaiacio. Mae’n defnyddio amrywiaeth o gychod.

23 Mehefin 2019 - 14 Gorffennaf 2019

21 Gorffennaf 2019 - 11 Awst 2019

18 Awst 2019 - 08 Medi 2019

15 Medi 2019 - 06 Hydref 2019

Cysylltu Archebu nawr
Gwybodaeth Allweddol
Profiad
Rhaid i chi gwblhau Cwrs Lefel 2 - 5 Pŵer Padlo neu brofiad tebyg
Oedran
8 oed a hŷn
Hyd y Cwrs
Cwrs 6 wythnos; 3pm - 5pm ar brynhawn Sul am 6 wythnos yn olynol
Pris
£90 y pen
Archebu nawr