RYDYN NI AR AGOR - BAROD AMDANI  

Ffoniwch ni i drefnu
Ffoniwch ni i Archebu
029 2082 9970
E-bost
Dod o hyd i ni
Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd, Ffordd Watkiss, Bae Caerdydd, CF11 0SY

ŷNod y cwrs hwn yw trosglwyddo’r sgiliau a’r technegau rydych chi wedi’u dysgu ar y cwrs Dŵr Gwyn artiffisial i’r amgylchedd naturiol.

  • Adnabod a deall peryglon

  • Magu hyder

  • Ble, pryd a sut i sicrhau diogelwch

  • Sgiliau padlo personol

 

Cysylltu Archebu nawr
Gwybodaeth Allweddol
Profiad
Y gallu i badlo yn hyderus ar cwrs artiffisial
Oedran
16 oed a hŷn
Hyd y Cwrs
1 diwrnod
Pris
£80 y pen
Archebu nawr