Ffoniwch ni i drefnu
Ffoniwch ni i Archebu
029 2082 9970
E-bost
Dod o hyd i ni
Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd, Ffordd Watkiss, Bae Caerdydd, CF11 0SY

Mae’r dyfarniad hwn i badlwyr a hoffai gael eu hyfforddi i ddysgu ar ddŵr dan do, a allai gael ei wneud mewn caiac, canŵ, neu asesiad disgyblaeth ddeuol i’r ddau. 

Rhaid cofrestru â British Canoeing cyn asesiad. Bydd hefyd yn rhoi mynediad i e-Ddysgu i chi sydd angen ei gwblhau cyn y diwrnod asesu.

Cysylltu Archebu nawr
Gwybodaeth Allweddol
Gofynion cyn cwrs
Bod yn aelod o Canŵ Cymru neu British Canoeing.Wedi cwblhau Cwrs Craidd Hyfforddi'r Hyfforddwr deuddydd.
Oedran
18 oed a hŷn
Hyd y Cwrs
1 diwrnod (09:00 - 17:00)
Pris
£90 y pen (nid yw'n cynnwys ffi cofrestru)
Archebu nawr