RYDYN NI AR AGOR - BAROD AMDANI  

Ffoniwch ni i drefnu
Ffoniwch ni i Archebu
029 2082 9970
E-bost
Dod o hyd i ni
Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd, Ffordd Watkiss, Bae Caerdydd, CF11 0SY

Mae’r cwrs hwn ar gyfer oedolion a phlant sydd am roi cynnig ar gaiacio rhydd. Y nod yw datblygu eich sgiliau symud yn y dŵr h.y. lleoli tyllau, sbinio, syrffio, olwynion catrin, a dolenni (yn dibynnu ar eich gallu).

Os ydych chi’n newydd i gaiacio rhydd, gweler ein cwrs Cyflwyniad i Gaiacio Rhydd (Dŵr Gwastad).

Cysylltu Archebu nawr
Gwybodaeth Allweddol
Profiad
Y gallu i rolio yn dŵr sy'n symud a phadlo'n hyderus ar 8 cumec yn DGRhC
Oedran
8 oed a hŷn
Hyd y Cwrs
2 awr (13:00 - 15:00)
Pris
£30 y pen
Archebu nawr