Ffoniwch ni i drefnu
Ffoniwch ni i Archebu
029 2082 9970
E-bost
Dod o hyd i ni
Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd, Ffordd Watkiss, Bae Caerdydd, CF11 0SY

Caffi Oriel yn CIWW

Lle bwyta Canolfan Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd yw bar a theras Caffi Oriel, a redir gan Just Perfect Catering. Wedi’i leoli ar lawr cyntaf y ganolfan, gyda golygfa wych o’r cwrs dŵr gwyn, mae Oriel yn cynnig y lle perffaith i eistedd, ymlacio a mwynhau amrywiaeth o fwydydd a diodydd blasus.

Siop goffi i rieni 

Y teras y tu allan i’r Oriel yw’r lle perffaith i fwynhau paned a darn o gacen wrth aros i’ch plant gwblhau eu cyrsiau neu weithgareddau. Mae golygfa wych o'r cwrs dŵr gwyn o’r balconi felly gallwch weld sut mae’ch plant yn dod ymlaen, a chadw eich seddau pan fyddant yn dychwelyd yn llwglyd o’r holl ymarfer corff! 

Gallwch hefyd fwynhau sesiwn friffio wedi gweithgaredd gyda ffrindiau a theulu tra’n mwynhau ein baguettes, brechdanau a saladau tymhorol ffres i gael egni cyn mynd i mewn i ganol Caerdydd. Mae ein rhewgelloedd wastad yn llawn hufen ia, beth bynnag y tywydd! 

Wedi’i leoli yn union gyferbyn Pwll Rhyngwladol Caerdydd, mae siop goffi DGRhC hefyd yn fan cyfleus i nôl coffi ar ôl eich sesiwn nofio neu gampfa yn y bore. 

Caffi lleol unigryw

P’un a ydych yn byw yng Nghaerdydd ac eisoes wedi blasu'r mwyafrif o leoliadau bwyd a diod yn y ddinas, neu'n ymweld am y penwythnos ac eisiau cefnogi sefydliadau lleol, rhaid i chi ymweld â chaffi DGRhC. 

Dechreuwch eich diwrnod â phaned o goffi artisan wedi’i wneud gan ein baristas medrus, dewiswch o fwydlen o fwydydd tymhorol ffres wedi’u paratoi â chynnyrch Cymreig, cacennau cartref, neu dewch i orffen y noson gyda gwydraid (neu botel) o win gyda ffrindiau. 

Mae'r caffi yn diwallu eich holl anghenion

Mae gan Just Perfect Catering gyfoeth o brofiad lletygarwch o ran arlwyo ar gyfer digwyddiadau corfforaethol ar y safle, partïon plant a dathliadau fel partïon bwch a hwch. 

Y pecyn parti plant perffaith 

Gallwch arbed llawer o amser ac ymdrech paratoi wrth drefnu’r parti pen-blwydd nesaf i’ch plant – gyda phecyn parti cynhwysfawr llawn DGRhC, caiff popeth o weithgareddau ieuenctid i fyrbrydau a diodydd blasus ei drefnu, felly y cwbl fydd angen i chi ei wneud yw dod draw!

Arlwyo ar gyfer diwrnodau corfforaethol

Yn ystod eich diwrnod corfforaethol nesaf, gallwch fwynhau coffi a chacennau blasus rhwng y gweithgareddau adeiladu tîm difyr a heriol yr ydym yn eu cynnig. Gallwch dretio eich tîm i ddiodydd gyda’r nos ar ôl y gweithgareddau, neu hyd yn oed aros yn eich gwesty partner am y noson os ydych wedi teithio i DGRhC o du allan i Gaerdydd. 

Arlwyo ar gyfer Partion Bwch a Hwch

Mae DGRhC yn lleoliad poblogaidd ar gyfer partion bwch a hwch ledled Cymru, yn denu dwsinau o bobl sy’n mwynhau chwaraeon dŵr am benwythnos o weithgareddau llawn adrenalin, gan gynnwys Rafftio Dŵr Gwyn a sesiynau sefyll-fyrddio ar y dŵr gwastad.

Gallwch sicrhau bod eich parti bwch neu hwch yn dechrau cyn gynted ag yr ydych allan o’r dŵr gyda’n detholiad o winoedd a chwrw, neu hyd yn oed barhau â’r hwyl ar y safle ym mar a theras Caffi Oriel gyda noson o fwyd a diod bendigedig. 

 

I wneud ymholiadau am wasanaeth arlwyo digwyddiadau Oriel, ffoniwch 01656 724363 neu e-bostiwch enquiries@justperfectcatering.co.uk