Yn unol â chanllawiau Covid-19 Llywodraeth Cymru, ni fyddwn yn derbyn archebion nes rhoddir gwybod yn wahanol. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, e-bostiwch info@ciww.com Mae gennym gapasiti cyfyngedig i ymateb i ymholiadau, fellwch byddwch yn amyneddgar â ni yn ystod yr adeg brysur hon.

Edrychwn ymlaen at eich croesawu yn ôl i DGRhC pan fydd gennym hawl i wneud hynny. Wrth i’r sefyllfa ddatblygu byddwn yn cadw mewn cysylltiad drwy ein gwefan a’n cyfrifon cyfryngau cymdeithasol. Diolch am eich amynedd.

Ffoniwch ni i drefnu
Ffoniwch ni i Archebu
029 2082 9970
E-bost
Dod o hyd i ni
Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd, Ffordd Watkiss, Bae Caerdydd, CF11 0SY

Cyfle i fynd yn agosach at y dŵr i fwynhau pob tro a throell ar y dŵr cyflym! Yn debyg i fwrdd corff, defnyddiwch eich afonfwrdd i brofi gwefr y tonnau. Mae Afonfyrddio'n un o'r gweithgareddau dŵr sy'n tyfu gyflymaf ac mae'n boblogaidd tu hwnt ymhlith selogion dŵr gwyn.

CYSYLLTU Archebu nawr
Gwybodaeth Allweddol
Pris
£55 y pen
Hyd y cwrs
Tua 2 awr
Oedran
12 oed a hŷn
Offer
Bydd yr hyfforddiant ac offer arbenigol ar gael yno
ARCHEBU NAWR