Yn unol â chanllawiau Covid-19 Llywodraeth Cymru, ni fyddwn yn derbyn archebion nes rhoddir gwybod yn wahanol. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, e-bostiwch info@ciww.com Mae gennym gapasiti cyfyngedig i ymateb i ymholiadau, fellwch byddwch yn amyneddgar â ni yn ystod yr adeg brysur hon.

Edrychwn ymlaen at eich croesawu yn ôl i DGRhC pan fydd gennym hawl i wneud hynny. Wrth i’r sefyllfa ddatblygu byddwn yn cadw mewn cysylltiad drwy ein gwefan a’n cyfrifon cyfryngau cymdeithasol. Diolch am eich amynedd.

Ffoniwch ni i drefnu
Ffoniwch ni i Archebu
029 2082 9970
E-bost
Dod o hyd i ni
Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd, Ffordd Watkiss, Bae Caerdydd, CF11 0SY

Mae cychod pâr yn gaiac aer i ddau – yn berffaith i’r rhai sydd am her newydd ar y dŵr gwyn! Cewch eich arwain gan hyfforddwyr DGRhC sydd â chyfoeth o wybodaeth a phrofiad o’r cychod hyn.

Os ydych yn chwilio am fath newydd o her dŵr gwych, yna Cychod Pâr yw’r ffordd ymlaen! Mae ‘cwch pâr’ yn gaiac aer i ddau sy’n rhoi cyffro a hanner ar y dŵr gwyn! Byddwch yn herio darnau anodd o’r dŵr gwyn, rhwystrau a gollyngiadau dan oruchwyliaeth arbenigol ein hyfforddwyr. 

Gweithgaredd gwych i brofi’ch sgiliau cyfathrebu, yn ogystal â’ch gallu i lywio’r dŵr gwyn!

CYSYLLTU Archebu nawr
Gwybodaeth Allweddol
Pris
Hyd £50 a £55 y pen
Hyd y Cwrs
2 awr
Oedran
12 oed a hŷn ( lleiafswm 2 / uchafswm 12 o bobl)
Offer
Bydd yr hyfforddiant ac offer arbenigol ar gael yno
ARCHEBU NAWR