Yn unol â chanllawiau presennol Llywodraeth Cymru rydym wedi cau dros dro. Os ydych wedi trefnu archeb gyda ni yn y dyfodol agos byddwn yn cysylltu â chi i wneud trefniadau amgen. Mae ein talebau yn dal i fod ar gael ar-lein https://www.dgrhc.com/talebau-anrheg/ ac yn ddilys am gyfnod estynedig. Mae modd cysylltu â ni yn ystod oriau swyddfa o Ddydd Llun i Ddydd Gwener ar info@ciww.com. Byddwn yn cyhoeddi’r wybodaeth ddiweddaraf ar ein cyfryngau cymdeithasol @cardiffintww

Ffoniwch ni i drefnu
Ffoniwch ni i Archebu
029 2082 9970
E-bost
Dod o hyd i ni
Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd, Ffordd Watkiss, Bae Caerdydd, CF11 0SY

Ychwanegwch ddimensiwn newydd i’ch amser teulu a mentrwch ar y dyfroedd gyda’ch anwyliaid! Galwch ar eich mamau, tadau, modrybedd, ewythrod, brodyr, chwiorydd, ffrindiau a mam-guod a thad-cuod i ymuno â chi mewn rafft sydd â lle i 6 pherson. Mae’r antur hon yn sicr o wneud i chi chwerthin yn uchel (a rhoi trochfa i chi’r un pryd).

Rydym yn gostwng lefel y dŵr a chyflymder y ffrydiau er mwyn gwneud yr antur hon sy’n ddwy awr o hyd yn addas ar gyfer rafftwyr 6 oed a hŷn. Os ydych chi’n chwilio am rywbeth i ddiddanu’r plant yn ystod y penwythnos, ar ôl ysgol neu yn ystod gwyliau’r ysgol, neu hyd yn oed ar gyfer parti pen-blwydd i blant sy’n gwbl unigryw – yna dewiswch weithgaredd a fydd yn aros yn y cof am flynyddoedd i ddod.   

Cynhelir sesiynau bob nos Fercher, bore Sul ac yn ystod gwyliau’r ysgol. Darperir hyfforddiant arbenigol gyda’r offer i gyd fel y gallwch fwynhau’r profiad dŵr gwyn heb unrhyw bryderon. 

Ar ôl gorffen a chael eich traed yn ôl ar dir sych, cynheswch gyda diod boeth a thamaid i’w fwyta yn ein caffi ar y safle. Os yw’n debygol y bydd gan y plant fwy o egni i’w losgi, pam na archebwch weithgaredd arall ymlaen llaw, megis ein hantur Llwybr Awyr?

CYSYLLTU Archebu nawr
Gwybodaeth Allweddol
Pris
£22.50 - £25.00 y pen
Amser sesiwn
Tua 2 awr
Oedran
6 oed a hŷn
Offer
Bydd yr hyfforddiant ac offer arbenigol ar gael yno
ARCHEBU NAWR