Yn unol â chanllawiau Covid-19 Llywodraeth Cymru, ni fyddwn yn derbyn archebion nes rhoddir gwybod yn wahanol. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, e-bostiwch info@ciww.com Mae gennym gapasiti cyfyngedig i ymateb i ymholiadau, fellwch byddwch yn amyneddgar â ni yn ystod yr adeg brysur hon.

Edrychwn ymlaen at eich croesawu yn ôl i DGRhC pan fydd gennym hawl i wneud hynny. Wrth i’r sefyllfa ddatblygu byddwn yn cadw mewn cysylltiad drwy ein gwefan a’n cyfrifon cyfryngau cymdeithasol. Diolch am eich amynedd.

Ffoniwch ni i drefnu
Ffoniwch ni i Archebu
029 2082 9970
E-bost
Dod o hyd i ni
Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd, Ffordd Watkiss, Bae Caerdydd, CF11 0SY

Os ydych chi’n hen law neu’n ddechreuwr, fydd ein wal ddringo ddim yn eich siomi! Byddwch chi’n defnyddio’r cyhyrau mewn ffyrdd newydd ar y gweithgaredd hwn sy’n addas i bob oed. Heriwch eich hun i ddringo’r wal gan brofi’r wefr o weithio i gyrraedd y brig!

Mae eich bysedd yn cosi, mae eich cyhyrau’n llosgi, a blaenau bysedd eich traed yn unig sy’n eich dal wrth y wal. Ond a chithau wedi llwyddo, rydych chi’n wên o glust i glust!

Mae sesiynau’n para am 1 awr a 30 munud ac maen nhw’n costio o £12.50 y pen. Rhaid bod yn 107cm o daldra o leiaf. Rhoddir yr hyfforddiant a’r offer arbenigol sydd eu hangen.

Os byddwch chi’n gweld eisiau’r uchderau ar ôl dringo’r wal, beth am roi cynnig ar yr Antur Awyr – cyfres o rwystrau ar y rhaffau uwchben y cwrs DGRhC?

CYSYLLTU Archebu nawr
Gwybodaeth Allweddol
Pris
£12.50 y pen
Amser sesiwn
Tua awr a 30 munud
Lleiafswm taldra
107cm
Offer
Rhoddir yr hyfforddiant a’r offer arbenigol sydd eu hangen
ARCHEBU NAWR