Ffoniwch ni i drefnu
Ffoniwch ni i Archebu
029 2082 9970
E-bost
Dod o hyd i ni
Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd, Ffordd Watkiss, Bae Caerdydd, CF11 0SY

Neidiwch ar gefn un o feiciau Canolfan Dŵr Gwyn Ryngwladol Caerdydd a chrwydrwch Lwybr Bae Caerdydd. Does dim angen llogi ymlaen llaw, felly dyma’r gweithgaredd perffaith gaiff y teulu cyfan ei wneud yn syth. Ffoniwch i wneud yn siŵr fod rhai ar gael, gadewch y car yn ein maes parcio ar y safle, a bant â chi i ddarganfod y ddinas yn y cyfeiriad o’ch dewis.

Mae Llwybr Bae Caerdydd yn 10km / 6.2 milltir o hyd ac mae’n ymlwybro drwy Fae Caerdydd a Phenarth dros Bont y Werin. Ar y ffordd, gallwch chi flasu awyr y môr, rhyfeddu ar y golygfeydd godidog, ac ymdrochi yn nhreftadaeth gyfoethog, celf gyhoeddus a chaffis, bwytai a barrau glan-y-môr Caerdydd.

CYSYLLTU Archebu nawr
Gwybodaeth Allweddol
Pris
£10 yr un
Amser sesiwn
Rhaid dod â beiciau’n ôl erbyn 5pm
Oedran
12 oed a hŷn
Offer
Rhoddir beiciau a helmedau – bydd angen dull adnabod â llun ar y trefnydd
ARCHEBU NAWR