Rhaid archebu gweithgareddau* ymlaen llaw drwy'r botwm BOOK NOW isod, ni allwn ddarparu ar gyfer archebion galw heibio. *Gall Parcio a Chwaraewyr sy'n mynychu sesiwn heb archebu ymlaen llaw gael eu gwrthod neu godi ffi ychwanegol o £5 y person os na fyddant yn archebu ymlaen llaw ar-lein.

ARCHEBU DRWY’R BOTWM ‘ARCHEBU NAWR
Ffoniwch ni i Archebu
029 2082 9970
E-bost
Dod o hyd i ni
Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd, Ffordd Watkiss, Bae Caerdydd, CF11 0SY

Syniadau parti plant ar gyfer anturiaethwyr ifanc

Cynlluniwch barti sy’n wahanol ar gyfer eich anturwyr awyr agored a’u ffrindiau gyda phecynnau arbennig partïon plant y Ganolfan Dŵr Gwyn. Mae’r profiadau parti pen-blwydd ar gyfer plant, sy’n addas ar gyfer pob tywydd ac y gallwch eu haddasu yn ôl eich dewis, yn sicr o fod yn rhai bythgofiadwy!

Cewch ddewis rhwng y gweithgareddau canlynol neu greu pecyn parti unigryw gan roi eu ffefrynnau at ei gilydd:

Partïon - £22.50-£25 y pen ar gyfer plant 6 oed a hŷn

Bydd ein sesiwn Rafftio Dŵr Gwyn yn mynd â’r plantos sy’n chwilio am antur ar daith wyllt, wrth iddyn nhw lywio drwy’r troeon, y troadau a’r cwympiadau mawr, sy’n siŵr o godi cyffro.

Gadewch eich plant i hwylio’r tonau a rhoi eu sgiliau padlo ar waith gyda’r chwaraeon dŵr cyffrous hyn y mae’n rhaid rhoi cynnig arnyn nhw! Rydym yn gostwng lefel y dŵr gwyn ar gyfer ein partïon Rafftio Dŵr Gwyn i blant fel y gall pawb fwynhau’r profiad. Gall 6 phlentyn ffitio ym mhob cwch gyda’r arweinydd hyfforddedig, a fydd yn arwain y grŵp dros y tonau – felly os nad ydych chi eisiau ymuno â nhw, does dim rhaid i chi!

Partïon - £25 y pen ar gyfer plant 12 oed a hŷn

Mae Padlfyrddio yn cyfuno rhai o nodweddion mwyaf cyffrous canŵio a syrffio, gan fynd â’ch plant ar y dŵr gwastad ar fwrdd mawr.

Bydd y cwrs, sy’n ffordd wych o gyfuno ymarfer corff â hwyl, yn mynd â’ch plant i badlo tebyg i ddull canŵ o amgylch Bae Caerdydd, gan ddatblygu eu sgiliau yn y gamp ddŵr fwyaf poblogaidd heddiw! Does dim angen profiad padlfyrddio blaenorol, a gallwn deilwra parti padlfyrddio i fod yn addas i bob gallu.

Partïon - £22.50-£25 y pen ar gyfer rhai sy’n dalach na 107cm

Byddan nhw wrth eu boddau yn corff-fyrddio fesul dau drwy'r tonau am awr gyda’n peiriant tonau Flowrider!Mae’n hwyl i bawb yn y parti, ond gall ffrindiau a theulu wylio hefyd o’n hardal wylio bwrpasol â seddau.

Y nifer ddelfrydol ar gyfer parti Ton Dan Do yw tua 10, i sicrhau bod pawb yn cael eu tro! Y nifer fwyaf o blant a ganiateir yw 12.

Partïon £10 y pen

Ar gyfer plant sy’n hoffi chwarae mwnci yn hytrach na mynd ar y tonau, bydd yr Antur Awyr, ein cwrs raffau uchel yn cynnig yr her ddelfrydol. Aiff y dirwedd ddur a phren hon, a saif yn uchel dros y cwrs dŵr gwyn, â’ch plant ar daith o hwyl llawn anturiaethau, wrth iddyn nhw ddringo drwy rwystrau Bont Burma, y Siglen Fwncïod, Cropian Mewn Casgen a’r Weiren Wib. Yr Isafswm taldra yw 132cm (107cm os yw’r plentyn yng nghwmni oedolyn yn ystod y sesiwn).

Dyma ddetholiad bach o’r anturiaethau awyr agored rydym yn eu cynnig yn rhan o’n pecynnau parti.Edrychwr ar y rhestr lawn o weithgareddau addas i blant a dewiswch y rhai gorau ar gyfer eich plant.  

 

Pecynnau Parti Plant â Bwyd

I ddod â’r diwrnod dathlu pen-blwydd i ben mewn ffordd wych, gadewch inni wneud yr holl arlwyo ar ôl iddyn nhw ddod allan o’r dŵr.

Mae ein partneriaid, Just Perfect Catering, sy’n rheoli Bar Caffi a Theras Oriel y Ganolfan Dŵr Gwyn, yn arbenigwyr mewn arlwyo partïon plant, felly fe baratoan nhw’r bwyd parti a’r diodydd wrth ichi ymlacio. Mae’r teras yn ddelfrydol r gyfer eich dathliadau ar ôl y gweithgareddau, gan ei fod ar lawr cyntaf y Ganolfan yn edrych dros y cwrs. Fel arall, bydd ein hystafell barti bwrpasol sy’n gallu gwrthsefyll pob tywydd yn ddewis da ar gyfer diwrnodau oerach.

Rydym yn cynnig amrywiaeth o fwyd poeth ac oer ar gyfer pob cyllideb, a fydd yn cadw eich gwesteion â boliau llanw ac yn hapus! Lawrlwythwch ein taflen parti plant ar gyfer prisiau.  

Plan a party with a difference for your outdoorsy offspring and their friends with CIWW’s bespoke children’s party packages.