Rhaid archebu'r holl weithgareddau (gan gynnwys Parcio a Chwarae) ymlaen llaw drwy'r botwm BOOK NOW isod, ni allwn ddarparu ar gyfer archebion cerdded i mewn. 

ARCHEBU DRWY’R BOTWM ‘ARCHEBU NAWR
Ffoniwch ni i Archebu
029 20829970
E-bost
Dod o hyd i ni
Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd, Ffordd Watkiss, Bae Caerdydd, CF11 0SY

Seibiannau Preswyl

Os ydych chi’n  bwriadu  trefnu taith ysgol breswyl sy’n llawn gweithgareddau hwyliog, gallwn gynnig lle gyda gostyngiad i chi, gyda'n partner, Cymdeithas Hosteli Ieuenctid Caerdydd Canolig.  

Cymdeithas Hosteli Ieuenctid

Mae gan Gymdeithas Hosteli Ieuenctid Caerdydd Canolig le newydd sbon a chyfleusterau gwych, sy’n ei wneud yn ganolfan berffaith ar gyfer eich seibiant anturus. Gan fod dim ond 3 milltir o DGRhC a gyda thaith gerdded o 15 munud i Ganol dinas Caerdydd, mae’r Gymdeithas Hosteli Ieuenctid YHA yn cynnig:

- Lleoedd am ddim i arweinwyr

- Parcio i fysiau am ddim ar y safle

- Capasiti o 320 o welyau dros 89 o ystafelloedd

- Ystafelloedd ensuite

- Wifi am ddim drwyddi draw

- Parthau ar gael, fel bod gan grwpiau unig ddefnydd o ardaloedd llety

- Ystod o opsiynau arlwyo, gan gynnwys  gwely a brecwast a phrydau llawn

- Ymweliadau trefnu am ddim

YHA Caerdydd Canolog
YHA Caerdydd Canolog

Mae gan Gymdeithas Hosteli Ieuenctid Caerdydd Canolog a chyfleusterau gwych.

Llety

Yn chwilio am westy? Mae’r Holiday Inn Express, Bae Caerdydd, ein gwesty partner, ond yn daith gerdded o 10 munud o’r barrau a’r bwytai ar lannau’r dŵr, ac i’r cyfeiriad arall, canol y ddinas sy’n fywiog. Byddwch yn derbyn 10% oddi ar eich arhosiad yn y gwesty pan fyddwch yn archebu gweithgaredd – dyfynnwch ‘DGRhC’. Archebwch nawr trwy ffonio 029 2044 9000reservations@exhicardiff.co.uk. Dysgwch fwy am y gwesty ar www.exhicardiff.co.uk